home | nieuwsblad | informatie
Aglaothamnion Feldmann-Mazoyer, 1941
Thallus:ja1
   Tetrasporen:ja1
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch1
Vertakking:ja
   Beschrijving:1 vertakking per cel; struikvormig
Cellen:ja
   Kernen:12
   Chloroplast:ja1
      Chlorofyl a:ja1
      Phycoerythrin:ja1
      Phycocyanin:ja1
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Rhodophyta
  2. Stegenga, H. & Mol, I. (1983). Flora van de Nederlandse zeewieren. KNNV, Zeist.
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl