home | nieuwsblad | informatie
Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)
NL Middelste Jager
×
Middelste Jager 0
Middelste Jager 0
×
Middelste Jager 1
Middelste Jager 1
Vormen:Er is een lichte vorm en een donkere vorm. De donkere vorm komt zelden voor, deze is het gehele jaar grijsbruin gekleurd. De een lichte vorm is het meest algemeen en heeft een zwart gezicht en kap; aan de zijden van de kop (achterhoofd, wangen) gelig; donkere grijsbruine bovenkant; keel, borst en buik zijn wit met band van donkere vlekken op middenborst en donkere bandering op flanken, onderbuik en anaalstreek
Lijkt op:Kleine Jager (vooral jongen)
   Poten:ja
      Kleur:zwart
Staart:ja
   Staartpen:verlengd; gedraaide uiteinden; afgeronde vorm
Mond:ja1
   Snavel:ja1
Geluid:Meestal "Witsjoe"
Vleugels:ja
Voedsel:Tijdens het broeden meestal Lemmingen, tijdens de trek gedragen ze zich als echte Jagers en jagen ze andere vogels (meeuwen, sterns) op om hun hun prooi afhandig te maken. Soms wordt ook de de opgejaagde gedood en opgegeten. Daarnaast eten ze ook vis, afval, eieren, muizen en aas.
Habitat:Lucht en zee
   Verspreiding:In de winter op open zee in de buurt van kusten; westkust van Afrika; Nieuw Zuid-Wales in Australië Argentinië
   Vindplaatsen:in NL: een vrij zeldzame gast in het winterhalfjaar
Nest:ja
   Plek:een kuiltje in lage begroeiïng
Broedgebied:Siberische en Noord-Amerikaanse toendra nabij de kust in het noorden van Rusland, Alaska en Canada
Broedzorg:beide
Eieren:ja
   Aantal:2
   Kleur:olijfbruin met donkere vlekken
Geboorte:Na ongeveer vier weken
Juveniele fase:lichtbruin dons
Groei:kunnen na vijf tot zes weken na de geboorte vliegen, maar worden dan nog wel door de ouders verzorgd
Websites:
Literatuur:
  • Dobben, Dr. W.H. van. (1986). Wat vliegt daar? Volledig zakboek van de vogels van Nederland en Midden-Europa: BV W.J. Thieme & Cie, Zutphen.
  • Campbell, Burce & Watson, Raymond. (1978). Kust- en zeevogels van Noordzee, Oostzee en het Kanaal: Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen.
Foto verantwoording:2 vogels waargenomen tijdens de NMV excursie in september 2014 op Texel. Foto is gemaakt door Marian Slooff. Determinatie door Paul Schrijvershof en bevestigd door Rob Sponselee.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Aves
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl