home | nieuwsblad | informatie
Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)
NL Middelste Jager
×
 0
 0
×
 1
 1
VormenEr is een lichte vorm en een donkere vorm. De donkere vorm komt zelden voor, deze is het gehele jaar grijsbruin gekleurd. De een lichte vorm is het meest algemeen en heeft een zwart gezicht en kap; aan de zijden van de kop (achterhoofd, wangen) gelig; donkere grijsbruine bovenkant; keel, borst en buik zijn wit met band van donkere vlekken op middenborst en donkere bandering op flanken, onderbuik en anaalstreek
Lijkt opKleine Jager (vooral jongen)
Staartja
   Staartpenverlengd; gedraaide uiteinden; afgeronde vorm
Snavelja
   Kleurgeelachtig bruin
GeluidMeestal "Witsjoe"
Potenja
   Kleurzwart
Vleugelsja
VoedselTijdens het broeden meestal Lemmingen, tijdens de trek gedragen ze zich als echte Jagers en jagen ze andere vogels (meeuwen, sterns) op om hun hun prooi afhandig te maken. Soms wordt ook de de opgejaagde gedood en opgegeten. Daarnaast eten ze ook vis, afval, eieren, muizen en aas.
HabitatLucht en zee
   VerspreidingIn de winter op open zee in de buurt van kusten; westkust van Afrika; Nieuw Zuid-Wales in Australië Argentinië
   Vindplaatsenin NL: een vrij zeldzame gast in het winterhalfjaar
Nestja
   Plekeen kuiltje in lage begroeiïng
BroedgebiedSiberische en Noord-Amerikaanse toendra nabij de kust in het noorden van Rusland, Alaska en Canada
Broedzorgbeide
Eierenja
   Aantal2
   Kleurolijfbruin met donkere vlekken
GeboorteNa ongeveer vier weken
Juveniele faselichtbruin dons
Groeikunnen na vijf tot zes weken na de geboorte vliegen, maar worden dan nog wel door de ouders verzorgd
Websites
  1. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=beschrijving&menuentry=soorten&record=Stercorarius%20pomarinus
  2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Middelste_jager
Literatuur
  1. Dobben, Dr. W.H. van. (1986). Wat vliegt daar? Volledig zakboek van de vogels van Nederland en Midden-Europa: BV W.J. Thieme & Cie, Zutphen.
  2. Campbell, Burce & Watson, Raymond. (1978). Kust- en zeevogels van Noordzee, Oostzee en het Kanaal: Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen.
Foto verantwoording2 vogels waargenomen tijdens de NMV excursie in september 2014 op Texel. Foto is gemaakt door Marian Slooff. Determinatie door Paul Schrijvershof en bevestigd door Rob Sponselee.
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl