home | nieuwsblad | informatie
Haustorius arenarius (Slabber, 1769)
NL Zandvlokreeft DK sandgravende tangloppe
×
Zandvlokreeft 0
Zandvlokreeft 0
×
Zandvlokreeft 1
Zandvlokreeft 1
Lijkt op:Opvallende vlo die met geen enkele andere in Europa levende soortgenoot is te verwarren. De mannetjes en de vrouwtjes zijn alleen van elkaar te onderscheiden door de broedplaten (en eitjes) van de vrouwtjes.
Lengte:15
Kleur:halfdoorschijnend of geelwit tot wit1
Lichaam:plomp1
Carapax:nee2
Kop:zeer klein
Thorax:ja1
   Segment 4:ja1
      Pereiopode 1:ja1
         Propodus:subchelaat, maar klein en onopvallend1
   Segment 5:ja1
      Pereiopode 2:ja1
         Propodus:subchelaat, maar klein en onopvallend1
Abdomen:ja1
   Segment 6:ja1
      Telson:gespleten1
      Uropode 3:ja1
         Beschrijving:korte takken van gelijke grootte1
Sensoren:ja1
   Antenna:ja1
      Lengte:kort1
      Flagellum:ja1
         Beschrijving:met een opvallende extra flagellum1
   Antenna 2:ja1
      Lengte:kort1
Exoskelet:ja3
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet3
Voedsel:microflora en -fauna tussen de zandkorrels
Habitat:Littoraal en sublittoraal; ingegraven in zandige bodems waarbij de helft van de korrels minimaal 210 µm zijn, mag ook schelpdeeltjes en/of grind bevatten; ingegraven tot van 8 tot 15 cm diep, juvenielen iets minder diep; de bodem moet schoon en vrij van slibdeeltjes zijn; er moet water zitten tussen de zandkorrels, de bodem mag dus niet uitdrogen; sterk in beweging zijnde bodems
Voortbeweging:kunnen zich zeer snel ingraven in het zand
Websites:
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/vlokreeftjes/Haustoriidae
  2. https://www.strandvondsten.nl/Amphipoda
  3. https://www.strandvondsten.nl/Crustacea
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl