home | nieuwsblad | informatie
Haustorius arenarius (Slabber, 1769)
NL Zandvlokreeft DK sandgravende tangloppe
×
965983583 0
965983583 0
×
965983583 1
965983583 1
Lijkt op:Opvallende vlo die met geen enkele andere in Europa levende soortgenoot is te verwarren. De mannetjes en de vrouwtjes zijn alleen van elkaar te onderscheiden door de broedplaten (en eitjes) van de vrouwtjes.
Lengte:15
Kleur:halfdoorschijnend of geelwit tot wit 1
Lichaam:plomp 1
Carapax:nee 2
Kop:zeer klein
Thorax:ja 1
   Segment 4:ja 1
      Pereiopode 1:ja 1
         Propodus:subchelaat, maar klein en onopvallend 1
   Segment 5:ja 1
      Pereiopode 2:ja 1
         Propodus:subchelaat, maar klein en onopvallend 1
Abdomen:ja 1
   Segment 6:ja 1
      Telson:gespleten 1
      Uropode 3:ja 1
         Beschrijving:korte takken van gelijke grootte 1
Sensoren:ja 1
   Antenna:ja 1
      Lengte:kort 1
      Flagellum:ja 1
         Beschrijving:met een opvallende extra flagellum 1
   Antenna 2:ja 1
      Lengte:kort 1
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 3
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 3
Voedsel:microflora en -fauna tussen de zandkorrels
Habitat:Littoraal en sublittoraal; ingegraven in zandige bodems waarbij de helft van de korrels minimaal 210 µm zijn, mag ook schelpdeeltjes en/of grind bevatten; ingegraven tot van 8 tot 15 cm diep, juvenielen iets minder diep; de bodem moet schoon en vrij van slibdeeltjes zijn; er moet water zitten tussen de zandkorrels, de bodem mag dus niet uitdrogen; sterk in beweging zijnde bodems
Voortbeweging:kunnen zich zeer snel ingraven in het zand
Websites:
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/vlokreeftjes/Haustoriidae
  2. https://www.strandvondsten.nl/Amphipoda
  3. https://www.strandvondsten.nl/Crustacea
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl