home | nieuwsblad | informatie
Haustorius
Determinatie

Zandvlokreeft (Haustorius arenarius) In Europa maar 1 soort Ja
 Overzicht 
   
 Crustacea 
 Lichaam algemeenplomp
 Kleurhalfdoorschijnend of geelwit tot wit
 Rugschild (Carapax)
 Kopstuk (Cephalon)
    Rostrum
       Antenna lengtekort
       Antenna Flagellummet een opvallen extra flagellum
       Antenna 2 lengtekort
 Borststuk (Thorax)
    1ste Pereiopodesubchelaat, maar klein en onopvallend
    2de Pereiopodesubchelaat, maar klein en onopvallend
    3de Pereiopodebreed
    4de Pereiopodebreed
    5de Pereiopodebreed
 Achterlijf (Abdomen)
    Telsongespleten
    Uropode 1
    Uropode 2
    Uropode 3
       Uropode 3 beschrijvingkorte takken van gelijke grootte
   
 Het leven 
 GeslachtVoortplanting:
 HabitatIngegraven in substraat
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Gids van Kust en Strand Flora en Fauna - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris ; Tirion Uitgevers BV, Baarn , 1999

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl