home | nieuwsblad | informatie
Haustoriidae
Determinatie

Haustorius Zijn de ogen kleurloos en slecht ontwikkeld? Het dier maakt door de sterk ontwikkelde coxale platen en de verbrede bases van de achterste drie paar pereiopoden een "holle" indruk Ja
Bathyporeia Zijn de ogen rood; is het dier zijdelings afgeplat; is het eerste lid van de antennula wigvormig en sterk ontwikkeld; en is de antennula na het eerste lid knievormig geknikt? Ja (nog niet aanwezig)
Urothoe Zijn de ogen meestal zwart; is het dier min of meer bolvormig; is het eerste lid van de antenulla niet opvallend groter van het volgende; is de antennula niet geknikt? Ja (nog niet aanwezig)

Deze determinatie tabel is afkomstig uit: Verspreiding en biologie van Haustorius arenarius, de Zandvlokreeft, in Nederland (Crustacea, Amphipoda) van W. Vader.

 Overzicht 
   
 Crustacea 
 Lichaam algemeenplomp
 Kleurhalfdoorschijnend of geelwit tot wit
 Rugschild (Carapax)
 Kopstuk (Cephalon)
    Rostrum
       Antenna lengtekort
       Antenna Flagellummet een opvallen extra flagellum
       Antenna 2 lengtekort
 Borststuk (Thorax)
    1ste Pereiopodesubchelaat, maar klein en onopvallend
    2de Pereiopodesubchelaat, maar klein en onopvallend
    3de Pereiopodebreed
    4de Pereiopodebreed
    5de Pereiopodebreed
 Achterlijf (Abdomen)
    Telsongespleten
    Uropode 1
    Uropode 2
    Uropode 3
       Uropode 3 beschrijvingkorte takken van gelijke grootte
   
 Het leven 
 GeslachtVoortplanting:
 HabitatIngegraven in substraat
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Gids van Kust en Strand Flora en Fauna - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris ; Tirion Uitgevers BV, Baarn , 1999

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl