home | nieuwsblad | informatie
Haustoriidae Stebbing, 1906
(Haustorius) Zijn de ogen kleurloos en slecht ontwikkeld? Het dier maakt door de sterk ontwikkelde coxale platen en de verbrede bases van de achterste drie paar pereiopoden een "holle" indrukJa
(Bathyporeia) Zijn de ogen rood; is het dier zijdelings afgeplat; is het eerste lid van de antennula wigvormig en sterk ontwikkeld; en is de antennula na het eerste lid knievormig geknikt?Ja
(Urothoe) Zijn de ogen meestal zwart; is het dier min of meer bolvormig; is het eerste lid van de antenulla niet opvallend groter van het volgende; is de antennula niet geknikt?Geen link beschikbaar
Deze determinatie tabel is afkomstig uit: Verspreiding en biologie van Haustorius arenarius, de Zandvlokreeft, in Nederland (Crustacea, Amphipoda) van W. Vader.
Kleur:halfdoorschijnend of geelwit tot wit1
Lichaam:plomp1
Carapax:nee2
Kop:ja3
Thorax:ja
   Segment 4:ja
      Pereiopode 1:ja
         Propodus:subchelaat, maar klein en onopvallend1
   Segment 5:ja
      Pereiopode 2:ja
         Propodus:subchelaat, maar klein en onopvallend1
Abdomen:ja
   Segment 6:ja
      Telson:gespleten1
      Uropode 3:ja
         Beschrijving:korte takken van gelijke grootte1
Sensoren:ja
   Antenna:ja
      Lengte:kort1
      Flagellum:ja
         Beschrijving:met een opvallende extra flagellum1
   Antenna 2:ja
      Lengte:kort1
Exoskelet:ja3
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet3
Habitat:Ingegraven in substraat1
Bronnen:
  1. Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris (1999). Gids van Kust en Strand. Flora en Fauna. Tirion Uitgevers BV, Baarn.
  2. https://www.strandvondsten.nl/Amphipoda
  3. https://www.strandvondsten.nl/Crustacea
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl