home | nieuwsblad | informatie
Salmo salar Linnaeus, 1758
NL Atlantische zalm
×
Atlantische zalm 0
Atlantische zalm 0
Lengte:1000 mm
Gewicht:36 kg
Huid:ja1
   Schubben:ja1
      Beschrijving:rond1
Mond:ja1
   Tanden:ja1
      Beschrijving:enkele rij1
Ademhalingsorgaan:ja2
   Kieuwen:ja2
      Vorm:draderig2
      Kieuwdeksels:ja2
Vinnen:ja2
   Rugvin:2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
   Vetvin:ja1
   Staartvin:ja2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
   Buikvin:ja1
      Beschrijving:achter de voorkant van de rugvin1
Voedsel:In zoetwater boven het water vliegende insekten en waterinstekten, in zee uitsluitend vis.
Paaitijd:Vroeger waren er drie typen: de kleine zomerzalm, de grote zomerzalm die aan het eind van de zomer kwam en de winterzalm, die tot een jaar in de rivieren verbleef.
Paaigebied:snelstromende delen in de rivier. Voor de kleine zomerzalm betrof dit de plekken in de benedenloop voor de overige twee was dit de bovenloop van de rivier.
Eieren:ja
   Lengte:5-7 mm
Geboorte:70-200 dagen
Larvale fase:45 dagen; dan is de dooierzak op
Juveniele fase:Eerste 1-5 jaar van zijn leven brengt de zalm door in zoetwater. Ze worden dan Parr genoemd. In de Rijn is dit 1 jaar in Noorwegen 5 jaar. De naar zee trekkende vis heet Smolt.
Groei:De zalm verblijft 1-4 jaar op zee, dit is afhankelijk van de hoeveelheid vetweefsel dat ze kunnen opbouwen, wat de energie voorraad is voor de paaitrek.
Levensverwachting:4-6 jaar
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Salmoniformes
  2. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl