home | nieuwsblad | informatie
Salmo salar Linnaeus, 1758
NL Atlantische zalm
×
2000035430 0
2000035430 0
Lengte:1000 mm
Gewicht:36 kg
Huid:ja 1
   Schubben:ja 1
      Beschrijving:rond 1
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 1
   Kaken:ja 2
   Tanden:ja 1
      Beschrijving:enkele rij 1
Ademhalingsorgaan:ja 3
   Kieuwen:ja 3
      Vorm:Draadvormig 3
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 3
Vinnen:ja 4
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja 5
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 5
   
VetvinEen vin op de rug dicht bij de staart die geen vinstralen heeft en dik, vettig, aanvoelt
:ja 1
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja 4
      Symmetrisch:ja 4
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 5
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 3
   
BuikvinVinnen op de buik voor de anus.
:ja 1
      Beschrijving:achter de voorkant van de rugvin 1
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 6
   Ruggegraat:ja 6
Voedsel:In zoetwater boven het water vliegende insekten en waterinstekten, in zee uitsluitend vis.
Paaitijd:Vroeger waren er drie typen: de kleine zomerzalm, de grote zomerzalm die aan het eind van de zomer kwam en de winterzalm, die tot een jaar in de rivieren verbleef.
Paaigebied:snelstromende delen in de rivier. Voor de kleine zomerzalm betrof dit de plekken in de benedenloop voor de overige twee was dit de bovenloop van de rivier.
Eieren:ja
   Lengte:5-7 mm
Geboorte:70-200 dagen
Larvale fase:45 dagen; dan is de dooierzak op
Juveniele fase:Eerste 1-5 jaar van zijn leven brengt de zalm door in zoetwater. Ze worden dan Parr genoemd. In de Rijn is dit 1 jaar in Noorwegen 5 jaar. De naar zee trekkende vis heet Smolt.
Groei:De zalm verblijft 1-4 jaar op zee, dit is afhankelijk van de hoeveelheid vetweefsel dat ze kunnen opbouwen, wat de energie voorraad is voor de paaitrek.
Levensverwachting:4-6 jaar
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/vissen/Salmoniformes
  2. https://www.strandvondsten.nl/Gnathostomata
  3. https://www.strandvondsten.nl/Osteichthyes
  4. https://www.strandvondsten.nl/Teleostei
  5. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
  6. https://www.strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl