home | nieuwsblad | informatie
Salmo salar Linnaeus, 1758
NL Atlantische zalm
×
IMG_8019-lg.JPG
IMG 8019
 Overzicht 
   
 Bouw 
 Lengte1000 mm
 Gewicht36 kg
       Tandenenkele rij
    Kieuwdekselsja
    Kieuwendraderig
    Schubbenrond
 Rugvinmet een gestraald uiterlijk
 Vetvinja
 Staartvinmet een gestraald uiterlijk
 Buikvinachter de voorkant van de rugvin
   
 Anatomie 
 Skeletbeenachtig
   
 Het leven 
 Paaigebiedsnelstromende delen in de rivier. Voor de kleine zomerzalm betrof dit de plekken in de benedenloop voor de overige twee was dit de bovenloop van de rivier.
 PaaitijdVroeger waren er drie typen: de kleine zomerzalm, de grote zomerzalm die aan het eind van de zomer kwam en de winterzalm, die tot een jaar in de rivieren verbleef.
 Eieren5-7 mm
 Geboorte70-200 dagen
 Larvale fase45 dagen; dan is de dooierzak op
 Juveniele faseEerste 1-5 jaar van zijn leven brengt de zalm door in zoetwater. Ze worden dan Parr genoemd. In de Rijn is dit 1 jaar in Noorwegen 5 jaar. De naar zee trekkende vis heet Smolt.
 GroeiDe zalm verblijft 1-4 jaar op zee, dit is afhankelijk van de hoeveelheid vetweefsel dat ze kunnen opbouwen, wat de energie voorraad is voor de paaitrek.
 Levensverwachting4-6 jaar
 VoedselIn zoetwater boven het water vliegende insekten en waterinstekten, in zee uitsluitend vis.
   
 Bronnen 
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl