home | nieuwsblad | informatie
Solea solea (Linnaeus, 1758)
NL Tong GB Sole FR Sole DE Zunge DK Tunge NO Tunge
×
IMG_1135.JPG
IMG 1135
×
IMG_1138.JPG
IMG 1138
 Overzicht 
   
 Bouw 
 Lengte60 cm, normaal 30-40 cm
 Gewicht3 kg, normaal 320 g
    Neusgatenaan blinde zijde klein en ver van elkaar verwijderd
    Kieuwdekselsja
    Kieuwendraderig
 Rugvinmet een gestraald uiterlijk
 Staartvinmet een gestraald uiterlijk
 Borstvingoed ontwikkeld
   
 Anatomie 
 Skeletbeenachtig
   
 Het leven 
 Paaigebiedin ondiep water bij 6-12°C
 Paaitijdapril-juni (zuidelijke Noordzee)
 Eieren100.000-500.000; 1,3-1,5 mm; vrij zwevend
 Geboortebij 9-10° komen de eieren na 10 dagen uit
 Larvale fasebegint bij 3,6 mm en ze leven dan vrijzwemmend tot hun gedaante verwisseling tot platvis voltooid is en ze 12-15 mm lang zijn
 Metamorfosetijdens de metamorfose beginnen de ogen zich te verplaatsen naar één kant van het lichaam, de onderkant van het lichaam wordt lichter en de bovenkant donkerder en het diertje wordt een platvis die op de bodem leeft. Het dieet verandert, de platvis is een roofdier, en daarmee veranderen ook de ingewanden.
 Geslachtsrijptussen 3de en 4de levensjaar bij 25-30 cm
 Groeijaar 1: 8-15 cm;
 Levensverwachting20 jaar, normaal 4-8 jaar
 HabitatOp 10 tot 60 cm diepte. Op modderige met zand vermengde gronden. Jaagt overwegend 's nachts. Overdag leven ze in het zand ingegraven.
   
 Bronnen 
 Websites
  1. www.vliz.be

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl