home | nieuwsblad | informatie
Solea solea (Linnaeus, 1758)
NL Tong GB Sole FR Sole DE Zunge DK Tunge NO Tunge
×
1515778185 0
1515778185 0
×
1515778185 1
1515778185 1
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Zeetong
Lengte:≤60 cm
   Beschrijving:normaal 30-40 cm
Gewicht:≤3 kg
   Beschrijving:normaal 320 g
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 1
   Kaken:ja 1
Ademhalingsorgaan:ja 2
   Kieuwen:ja 2
      Vorm:Draadvormig 2
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 2
Neusgaten:aan blinde zijde klein en ver van elkaar verwijderd
Vinnen:ja 3
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja 4
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 4
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja 3
      Symmetrisch:ja 3
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 4
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 2
   
BorstvinVinnen op de zijkant van de vis dicht bij de kieuwopening (LET OP: bij platvissen is dat dus onder en boven)
:ja
      Beschrijving:goed ontwikkeld
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 5
   Ruggegraat:ja 5
Habitat:Op modderige met zand vermengde gronden. Jaagt overwegend 's nachts. Overdag leven ze in het zand ingegraven.
   Diepte:10-60 60
Paaitijd:april-juni (zuidelijke Noordzee)
Paaigebied:in ondiep water bij 6-12°C
Eieren:ja
   Aantal:100.000-500.000
   Lengte:1,3-1,5 mm
   Beschrijving:vrij zwevend
Geboorte:bij 9-10° komen de eieren na 10 dagen uit
Larvale fase:begint bij 3,6 mm en ze leven dan vrijzwemmend tot hun gedaante verwisseling tot platvis voltooid is en ze 12-15 mm lang zijn
Metamorfose:tijdens de metamorfose beginnen de ogen zich te verplaatsen naar één kant van het lichaam, de onderkant van het lichaam wordt lichter en de bovenkant donkerder en het diertje wordt een platvis die op de bodem leeft. Het dieet verandert, de platvis is een roofdier, en daarmee veranderen ook de ingewanden. 6
Groei:jaar 1: 8-15 cm;
Geslachtsrijp:25-30 cm
   Beschrijving:tussen 3de en 4de levensjaar
Levensverwachting:≤20
   Beschrijving:normaal 4-8 jaar
Websites:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Gnathostomata
  2. https://www.strandvondsten.nl/Osteichthyes
  3. https://www.strandvondsten.nl/Teleostei
  4. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
  5. https://www.strandvondsten.nl/Vertebrata
  6. https://www.strandvondsten.nl/vissen/Pleuronectiformes
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl