home | nieuwsblad | informatie
Trisopterus luscus (Linnaeus, 1758)
NL Steenbolk GB Pouting,Bib FR Tacaud DE Franzosendorsch DK Skægtorsk NO Skjeggtorsk
Lijkt op een Kabeljauw, maar is hoger en korter dan deze soort. De rug is bruinachtig en verloopt naar rossig-bruin tot een witte buik. Bij de borstvin-aanhechting zit een zwarte stip. Onder de lip zit een baarddraad.
×
Steenbolk 0
Steenbolk 0
×
Steenbolk 1
Steenbolk 1
×
Steenbolk 2
Steenbolk 2
Synoniemen:Steenwijting
Lengte:47 cm
Lichaam:ruitvormig
   Kleur:rug koperachtig; buik wit; een zwarte vlek bij de borstvin; donkere banden over het lichaam
Mond:ja1
   Vorm:bovenkaak steekt uit1
   Tanden:ja1
Sensoren:ja
   Baarddraad:ja
Ademhalingsorgaan:ja2
   Kieuwen:ja2
      Vorm:draderig2
      Kieuwdeksels:ja2
Vinnen:ja
   Rugvin:ja
      Beschrijving: zacht; gestraald1
      Aantal:3
      1 Vinstralen:11-15
      2 Vinstralen:20-28
      3 Vinstralen:15-22
   Vetvin:nee1
   Staartvin:ja2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
   Buikvin:ja
      Beschrijving:beide buikvinnen zijn vergroeid
   Anaalvin:ja
      Beschrijving:zacht; gestraald1
      Aantal:2
      1 Vinstralen:25-36
      2 Vinstralen:17-22
Anaalopening:ja
   Beschrijving:midden onder de eerste rugvin
Voedsel:kreeftachtigen, schelpdieren en kleine vissen; kannibalisme komt voor
Habitat:leeft in scholen op matige diepte; jonge dieren in kleinere scholen of solitair in ondiep water
Paaitijd:maart-april
Bevruchting:aan het oppervlak worden in een schuimnest de eitjes afgezet en bevrucht
Eieren:ja
   Beschrijving:komen na ongeveer 11 dagen uit
Levensverwachting:4 jaar
Websites:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Gadidae
  2. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl