home | nieuwsblad | informatie
Hyperoplus lanceolatus (Le Sauvage, 1824)
NL Smelt
Lengte:≤400 mm
Kop:ja
   Snuit:Voor het oog bevindt zich een duidelijke vlek
Ademhalingsorgaan:ja1
   Kieuwen:ja1
      Vorm:draderig1
      Kieuwdeksels:ja1
Vinnen:ja1
   Rugvin:1
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
   Staartvin:ja1
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl