home | nieuwsblad | informatie
Liparis liparis (Linnaeus, 1766)
NL Slakdolf
De slakdolf heeft een karakteristieke houding waarbij de staart opzij en naar voren geklapt is. Oppervlakkig lijkt de Slakdolf op een uit de kluiten gewassen kikkervisje.
Lengte:180 mm
Kop:rond
   Kleur:grijs, grijsbruin, vuilwit, met ronde vlekken (stippen) of diverse streep patronen; mannetjes in de paaitijd oranjerood; kan zijn kleuren en patronen veranderen
   Oppervlak:glad met een dikke slijmlaag
   Schubben:nee
   Vorm:breed
   Lippen:ja
      Beschrijving:duidelijk
      Beschrijving:veel; klein
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:klein
Ademhalingsorgaan:ja1
   Kieuwen:ja1
      Vorm:draderig1
      Kieuwdeksels:ja1
Neusgaten:ja
   Beschrijving:voortse buisvormig
Vinnen:ja
   Rugvin:ja
      Beschrijving:lang; verbonden met vinhuid met de staartvin
   Staartvin:ja1
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
   Buikvin:ja
      Beschrijving:met elkaar vergroeid tot een ronde zuigschijf
   Anaalvin:ja
      Beschrijving:lang; verbonden met vinhuid met de staartvin
Zwemblaas:nee
Voedsel:garnalen en andere kleine kreeftachtigen, borstelwormen
Habitat:Intergetijdengebied tot ongeveer 100 meter diepte; meestal ondiep op rotsige of stenige bodems; 's zomers in de diepere delen, in de winter in de ondiepere delen
   Saleniteit:kan goed tegen een laag zoutgehalte
   Verspreiding:West-Europese soort die niet veel zuidelijker dan Bretagne voorkomt. In het noorden komt de soort voor tot in IJsland, Spitsbergen en ver voorbij het noorden van NoorwegenA; niet algemeen langs de kust, voornamelijk waddengebied en de zeeuwse kusten2
Paaitijd:in de winter (januari)
Paaigebied:meestal dicht aan de kust, waar zoet water in zee stroomt; vast gezet aan poliepenkolonies (geweispons), steentjes, oesters of wieren; een van de ouders blijft soms de eieren nog enige tijd beschermenA2
Eieren:ja
   Lengte:1,5 mm
   Kleur:lichtgeel
   Beschrijving:kleine kluiten
Larvale fase:komen na 6-8 weken uit
Levensverwachting:1 jaar
   Beschrijving:Overlijden na de voortplanting
Websites:
Literatuur:
  • Leewis, Rob. (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee: KNNV.
  • Muus, Bent J.. (1978). Elseviers Zeevissengids: Elsevier.
  • Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris. (1999). Gids van Kust en Strand Flora en Fauna: Tirion Uitgevers BV, Baarn.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
  2. http://www.natuurbericht.nl/?id=10120
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl