home | nieuwsblad | informatie
Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758
NL Schol GB Plaice FR Plie DE Schullen DK Røspætte NO Røspette
De pleuronectiformes zijn de platvissen van de wereld.
×
Schol 0
Schol 0
×
Schol 1
Schol 1
×
Schol 2
Schol 2
×
Schol 3
Schol 3
×
Schol 4
Schol 4
Synoniemen:Pladijs
Lengte:1000 mm
Gewicht:7 kg
Kop:ja
   Beschrijving:met 4-7 benige knobbels
   Kleur:kan zich qua kleur en patroon aanpassen aan de ondergrond; vinnen doorschijnend
      Links:Donkere bovenzijde: Oranje of roestbruine vlekken, die tot in de vinnen kunnen doorlopen; grauwbruin tot bruin
      Rechts:Lichte onderkant: wit
   Oppervlak:alleen knobbeltjes bij de kop, verder glad
   Schubben:nee
Mond:ja
   Beschrijving:onderkant steekt uit; bovenkaak eindigt voor of onder de voorrand van het oog
   Tanden:ja
      Beschrijving:vooral in de keelholte; gebruikt om tweekleppigen te kraken
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:aan de rechterkant
   Druk:ja
      Zijlijn:ja
         Beschrijving:lichtgebogen bij de kop
Ademhalingsorgaan:ja1
   Kieuwen:ja1
      Vorm:draderig1
      Kieuwdeksels:ja1
Vinnen:ja1
   Rugvin:ja
      Beschrijving:van kop tot staart
   Staartvin:ja
      Beschrijving:waaiervormig
      Vinstralen:19-22
   Borstvin:ja
      Beschrijving:1 aan de linker (onder) kant en 1 aan de rechter (boven) kant
   Buikvin:ja
      Beschrijving:klein, vlak voor de anaalopening
   Anaalvin:ja
      Beschrijving:van aars tot staart
      Vinstralen:43-61
Zwemblaas:nee2
Voedsel:borstelwormen, tweekleppigen en kleine kreeftachtigen
Habitat:op zand en grindbodems
   Diepte:≤250 m
      Beschrijving:jonge dieren vaak dicht op de kust in ondieper water; oudere dieren tot ongeveer 200 meter uit de kust bij dieptes van 10-15 meter
   Verspreiding:Noordoost-Atlantische Oceaan, Noordzee, Oostzee
Voortbeweging:met een golvende beweging waarbij vooral de rugvin en aarsvin een belangrijke rol spelen; vooral 's nachts actief
Paaitijd:januari-maart
Paaigebied:dieper water waarbij temperatuur en zoutgehalte belangrijk zijn2
Bevruchtingswijze:pelagisch; hom en kuit worden op het zelfde moment geloosd in zee
Eieren:ja
   Aantal:50.000-500.000
Geboorte:na 8-21 dagen
Larvale fase:ze worden geboren als rondvisjes en zwemmen rond in de water kolom, hun dieet bestaat uit plantaardig plankton.3
Metamorfose:tijdens de metamorfose beginnen de ogen zich te verplaatsen naar één kant van het lichaam, de onderkant van het lichaam wordt lichter en de bovenkant donkerder en het diertje wordt een platvis die op de bodem leeft. Het dieet verandert, de platvis is een roofdier, en daarmee veranderen ook de ingewanden.3
Groei:
Leeftijd (maanden)Lengte (mm)Informatie
Uit ei7-8 
1-28-14Gedaanteverwisseling
1270-120
24-36180-260Geslachtsrijpheid mannetjes
36-72300-350Geslachtsrijpheid vrouwtjes
Levensverwachting:≤50 jaar
   Beschrijving:meestal jonger door bevissing (12-30 jaar)
Websites:
Literatuur:
  • van Emmerik, W.A.M.. (juli 2006). Kennisdocument schol, Pleuronectes platessa (Linnaeus, 1758) , Kennisdocument 12: Sportvisserij Nederland, Bilthoven.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
  2. https://www.strandvondsten.nl/Pleuronectidae
  3. https://www.strandvondsten.nl/Pleuronectiformes
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl