home | nieuwsblad | informatie
Ammodytes marinus Raitt, 1934
NL Noorse zandspiering
Lengte:250 mm
Sensoren:ja
   Druk:ja
      Zijlijn:ja
         Aantal:1
Ademhalingsorgaan:ja1
   Kieuwen:ja1
      Vorm:draderig1
      Kieuwdeksels:ja1
Vinnen:ja
   Rugvin:ja
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
      Vinstralen:56-63
      Aantal:1
   Staartvin:ja1
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
Levensverwachting:10 jaar
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl