home | nieuwsblad | informatie
Scomber scombrus Linnaeus, 1758
NL Makreel
De makreel is een vis die leeft in scholen en komt veel voor in de Noordzee. Hij is familie van de tonijn.
×
180402835 0
180402835 0
Lengte:500 mm
Gewicht:3400 gram
Lichaam:rond, langwerpig
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Beschrijving:kegelvormig1
Huid:ja
   Kleur:Zilveren buik en een blauwgroene rug met donkere gegolfde banen
   Schubben:ja
      Beschrijving:cycloid1
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Beschrijving:onderkaak iets langer dan de bovenkaak1
   Kaken:ja 1
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:groot, met dorschijnende vertikale oogleden die niet helemaal sluiten1
Ademhalingsorgaan:ja 2
   Kieuwen:ja 2
      Vorm:Draadvormig 2
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 2
Vinnen:ja 3
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 4
      Aantal:2
      1 Beschrijving:buigt aan de achterkant in
      2 Beschrijving:recht boven de anaalvin
   
VetvinEen vin op de rug dicht bij de staart die geen vinstralen heeft en dik, vettig, aanvoelt
:ja
      Beschrijving:een aantal kleine vinnen tot aan de staart
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja
      Symmetrisch:ja 3
      Beschrijving:diep ingesneden, op de staartwortel bevinden zich aan weerszijden kielvormige verhevenheden1
   
AnaalvinVin aan de buikkant van de vis achter de anus, dichtst bij de staartvin; kunnen er 1 of 2 zijn, afhankelijk van de soort.
:ja
      Aantal:1
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 2
   
BuikvinVinnen op de buik voor de anus.
:ja
      Beschrijving:staat iets achterlijk ingeplant tov. de borstvinnen1
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 5
   Ruggegraat:ja 5
Voedsel:sprot, jonge haring
   Verspreiding:Atlantische Oceaan, Noordzee, Oostzee, Middellandse Zee, Zwarte Zee. Trekken in de zomer van Zuid naar Noord.
Paaitijd:mei tot juni
Paaigebied:centrale Noordzee en de zuidkust van Ierland
Eieren:ja
   Aantal:450.000
Larvale fase:vrij levend
Groei:na 1 jaar 20 cm
Levensverwachting:17 jaar
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Gnathostomata
  2. https://www.strandvondsten.nl/Osteichthyes
  3. https://www.strandvondsten.nl/Teleostei
  4. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
  5. https://www.strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl