home | nieuwsblad | informatie
Scomber scombrus Linnaeus, 1758
NL Makreel
De makreel is een vis die leeft in scholen en komt veel voor in de Noordzee. Hij is familie van de tonijn.
×
Makreel 0
Makreel 0
Lengte:500 mm
Gewicht:3400 gram
Lichaam:rond, langwerpig
Kop:ja
   Beschrijving:kegelvormig1
Huid:ja
   Kleur:Zilveren buik en een blauwgroene rug met donkere gegolfde banen
   Schubben:ja
      Beschrijving:cycloid1
Mond:ja
   Beschrijving:onderkaak iets langer dan de bovenkaak1
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:groot, met dorschijnende vertikale oogleden die niet helemaal sluiten1
Ademhalingsorgaan:ja1
   Kieuwen:ja1
      Vorm:draderig1
      Kieuwdeksels:ja1
Vinnen:ja1
   Rugvin:ja
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
      Aantal:2
      1 Beschrijving:buigt aan de achterkant in
      2 Beschrijving:recht boven de anaalvin
   Vetvin:ja
      Beschrijving:een aantal kleine vinnen tot aan de staart
   Staartvin:ja
      Beschrijving:diep ingesneden, op de staartwortel bevinden zich aan weerszijden kielvormige verhevenheden1
   Buikvin:ja
      Beschrijving:staat iets achterlijk ingeplant tov. de borstvinnen1
   Anaalvin:ja
      Aantal:1
Voedsel:sprot, jonge haring
   Verspreiding:Atlantische Oceaan, Noordzee, Oostzee, Middellandse Zee, Zwarte Zee. Trekken in de zomer van Zuid naar Noord.
Paaitijd:mei tot juni
Paaigebied:centrale Noordzee en de zuidkust van Ierland
Eieren:ja
   Aantal:450.000
Larvale fase:vrij levend
Groei:na 1 jaar 20 cm
Levensverwachting:17 jaar
Literatuur:
  • Redeke, Dr. H.C.. (1941). Fauna van Nederland Pices (Cyclostomi-Euichthyes) , X: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V..
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl