home | nieuwsblad | informatie
Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)
NL Kortsnuitzeepaardje GB Short-snouted seahorse FR Hippocampe à museau court DE Kurzschnauziges Seepferdechen DK Kortsnudet søhest
×
Kortsnuitzeepaardje 0
Kortsnuitzeepaardje 0
Etymologie: Campus is gebogen en Hippos is paard
Lengte: 15 cm
Lichaam: slank; zijdelings afgeplat; buik bol; met slechts enkele aanhangsels
   Kleur: van geel/oranje-achtig tot verschillende bruin- en grijstinten
   Bedekking: harde beenplaten huid
   Schubben: nee
Kop: ja
   Beschrijving: loodrecht op de lengte-as van het lichaam;
Mond: ja
   Beschrijving: eindstandig; klein; iets opgewipt; tot maximaal 1/3 van de koplengte
   Vorm: Buisvormig
   Tanden: nee
Sensoren: ja
   Licht: ja
      Ogen: ja
         Beschrijving: diameter ongeveer even groot als de halve snuitlengte; bewegen onafhankelijk van elkaar
Ademhalingsorgaan: ja
   Kieuwen: ja
      Vorm: draderig
      Kieuwdeksels: ja
Vinnen: ja
      Beschrijving: met een gestraald uiterlijk
   Staartvin: ja
      Beschrijving: gebogen; wordt als grijporgaan gebruikt
   Buikvin: nee
Endoskelet: ja
   Graten: ja
Exoskelet: ja
   Beenringen: ja
      Beschrijving: geknobbeld
Maag: nee
Voedsel: kleine kreeftachtigen en vislarven
   Eetgewoonte: zuigt de prooi naar binnen met zijn snuit; moet bijna bij voortduring eten om voldoende voedsel binnen te krijgen
Vijand: grote kreeftachtigen, krabben
Habitat: in ondiepe kustwateren tussen zeegrasvelden, wieren, hydroidpoliepen en ook geweisponsen; hecht zich met de staart aan voornoemde planten en dieren; sterk territorium gebonden en honk vast;
   Verspreiding: In Nederland voornamelijk Oosterschelde en Waddenzee, maar ook lang de Noordzeekust. De Nederlandse kust vormt het noordelijkste deel van het verspreidingsgebied.
Voortbeweging: zwemt vertikaal gebruikmakend van de rugvin
Voortplanting: Voorafgaand aan de paring vindt er een uitgebreidde paringsdans plaats waarbij de kleuren soms veranderen. Bij de paring grijpen beide staarten in elkaar. Zeepaardjes zijn vaak monogaam.
Paaitijd: van april tot oktober
Bevruchtingswijze: vrouwtje legt de eieren in de broedbuidel van het mannetje, waar het mannetje ze bevrucht
Geboorte: tussen mei en augustus; worden in de broedbuidel beschermd tot ze zelfstandig kunnen leven
Websites
  1. https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/131/kortsnuitzeepaardje.html
  2. https://www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/106/kortsnuit-zeepaardje
  3. https://www.verspreidingsatlas.nl/V127380
Foto verantwoording: Zeepaartje gevonden op het strand van Bergen aan Zee januari 2019 gevonden en gefotografeerd door Rien de Ruijter
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl