home | nieuwsblad | informatie
Hippocampus hippocampus (Linnaeus, 1758)
NL Kortsnuitzeepaardje GB Short-snouted seahorse FR Hippocampe à museau court DE Kurzschnauziges Seepferdechen DK Kortsnudet søhest
×
 0
 0
EtymologieCampus is gebogen en Hippos is paard
Lengte15 cm
Lichaamslank; zijdelings afgeplat; buik bol; met slechts enkele aanhangsels
   Kleurvan geel/oranje-achtig tot verschillende bruin- en grijstinten
   Bedekkingharde beenplaten huid
   Schubbennee
Kopja
   Beschrijvingloodrecht op de lengte-as van het lichaam;
Bek1
   Beschrijvingeindstandig; klein; iets opgewipt; tot maximaal 1/3 van de koplengte
   VormBuisvormig
   Tandennee
Sensorenja
   Lichtja
      Ogenja
         Beschrijvingdiameter ongeveer even groot als de halve snuitlengte; bewegen onafhankelijk van elkaar
Endoskeletja
   Gratenja
Exoskeletja
   Beenringenja
      Beschrijvinggeknobbeld
Vinnenja
   Staartvinja
      Beschrijvinggebogen; wordt als grijporgaan gebruikt
   Buikvinnee
Maagnee
Voedselkleine kreeftachtigen en vislarven
   Eetgewoontezuigt de prooi naar binnen met zijn snuit; moet bijna bij voortduring eten om voldoende voedsel binnen te krijgen
Vijandgrote kreeftachtigen, krabben
Habitatin ondiepe kustwateren tussen zeegrasvelden, wieren, hydroidpoliepen en ook geweisponsen; hecht zich met de staart aan voornoemde planten en dieren; sterk territorium gebonden en honk vast;
   VerspreidingIn Nederland voornamelijk Oosterschelde en Waddenzee, maar ook lang de Noordzeekust. De Nederlandse kust vormt het noordelijkste deel van het verspreidingsgebied.
Voortbewegingzwemt vertikaal gebruikmakend van de rugvin
VoortplantingVoorafgaand aan de paring vindt er een uitgebreidde paringsdans plaats waarbij de kleuren soms veranderen. Bij de paring grijpen beide staarten in elkaar. Zeepaardjes zijn vaak monogaam.
Paaitijdvan april tot oktober
Bevruchtingswijzevrouwtje legt de eieren in de broedbuidel van het mannetje, waar het mannetje ze bevrucht
Geboortetussen mei en augustus; worden in de broedbuidel beschermd tot ze zelfstandig kunnen leven
Websites
  1. https://www.sportvisserijnederland.nl/vis-water/vissoorten/131/kortsnuitzeepaardje.html
  2. https://www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/106/kortsnuit-zeepaardje
  3. https://www.verspreidingsatlas.nl/V127380
Foto verantwoordingZeepaartje gevonden op het strand van Bergen aan Zee januari 2019 gevonden en gefotografeerd door Rien de Ruijter
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl