home | nieuwsblad | informatie
Echiichthys vipera (Cuvier, 1829)
NL Kleine pieterman
Een klein visje met giftige stekels op de rug.
×
Kleine pieterman 0
Kleine pieterman 0
Lengte:180 mm
Lichaam:slank, stekels met groeven voor gif op het kieuwdeksel1
Huid:ja
   Kleur:grijsachtig geel, naar de buikzijde lichter, vaak met talrijke schuin naar achter verlopende strepen1
Mond:ja
   Beschrijving:schuin omhoog, onderkaak langer dan de bovenkaak1
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:ovaal, hoog, dicht bij elkaar
Ademhalingsorgaan:ja1
   Kieuwen:ja1
      Vorm:draderig1
      Kieuwdeksels:ja1
Vinnen:ja1
   Rugvin:ja
      Beschrijving:2; voorste zeer kort met giftige stekels, bijna geheel zwart1
   Staartvin:ja
      Beschrijving:bijna recht afgesneden1
   Buikvin:ja
      Beschrijving:klein, bijna onder de voorste rugvin1
Voedsel:garnalen, viseitjes, kleine bodemdieren
Habitat:ondiep water, ingegraven in het zand
Literatuur:
  • Redeke, Dr. H.C.. (1941). Fauna van Nederland Pices (Cyclostomi-Euichthyes) , X: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V..
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl