home | nieuwsblad | informatie
Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)
NL Horsmakreel
De horsmakreel behoort tot de baarsachtigen
×
Horsmakreel 0
Horsmakreel 0
Synoniemen:Marsbanker, Noordenwind
Lengte:300 mm
Lichaam:zijdelings samengedrukt1
Kop:ja
   Beschrijving:spits
   Kleur:donkergroen op de rug, zilverglanzend op de flanken en buik, aan de achterrand van het kieuwdeksel een zwarte vlek1
Mond:ja
   Beschrijving:onderkaak langer dan de bovenkaak1
   Tanden:ja
      Beschrijving:klein1
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:groot
   Druk:ja
      Zijlijn:ja
         Beschrijving:voorzien van langwerpige, gekielde en aan drie zijden toegespitste schilden1
Ademhalingsorgaan:ja1
   Kieuwen:ja1
      Vorm:draderig1
      Kieuwdeksels:ja1
Vinnen:ja1
   Rugvin:ja
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
      Aantal:3
      1 Vinstralen:8
      2 Vinstralen:8
      3 Vinstralen:23-34
   Staartvin:ja1
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk1
   Borstvin:ja
      Beschrijving:lang en puntig1
   Anaalvin:ja
      Beschrijving:korter dan de achterste rugvin, met twee losse stekels voor de vin
      Vinstralen:25-34
Habitat 
   Diepte:≤1000 m
   Verspreiding:Atlantische kusten van Europa en Afrika, inclusief de Middellandse Zee, Zwarte Zee en Oostzee
Paaitijd:zomer
Paaigebied:zuidelijk deel van de Noordzee
Literatuur:
  • Redeke, Dr. H.C.. (1941). Fauna van Nederland Pices (Cyclostomi-Euichthyes) , X: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V..
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl