home | nieuwsblad | informatie
Trachurus trachurus (Linnaeus, 1758)
NL Horsmakreel
De horsmakreel behoort tot de baarsachtigen
×
910833734 0
910833734 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Marsbanker, Noordenwind
Lengte:300 mm
Lichaam:zijdelings samengedrukt1
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Beschrijving:spits
   Kleur:donkergroen op de rug, zilverglanzend op de flanken en buik, aan de achterrand van het kieuwdeksel een zwarte vlek1
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Beschrijving:onderkaak langer dan de bovenkaak1
   Kaken:ja 1
   Tanden:ja
      Beschrijving:klein1
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:groot
   Druk:ja
      Zijlijn:ja
         Beschrijving:voorzien van langwerpige, gekielde en aan drie zijden toegespitste schilden1
Ademhalingsorgaan:ja 2
   Kieuwen:ja 2
      Vorm:Draadvormig 2
      Opening:1 opening afgedekt met een kieuwdeksel 2
Vinnen:ja 3
   
RugvinVin(nen) op de rug, kunnen er afhankelijk van de soort 1,2 of 3 zijn.
:ja
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 4
      Aantal:3
      1 Vinstralen:8
      2 Vinstralen:8
      3 Vinstralen:23-34
   
StaartvinDe achterste vin waarme het dier zichzelf voortbeweegt
:ja 3
      Symmetrisch:ja 3
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk 4
   
AnaalvinVin aan de buikkant van de vis achter de anus, dichtst bij de staartvin; kunnen er 1 of 2 zijn, afhankelijk van de soort.
:ja
      Beschrijving:korter dan de achterste rugvin, met twee losse stekels voor de vin
      Vinstralen:25-34
   
Gepaarde vinnenGepaarde vinnen zijn vinnen waarvan er 2 zijn, zoals de buikvinnen en borstvinnen.
:ja 2
   
BorstvinVinnen op de zijkant van de vis dicht bij de kieuwopening (LET OP: bij platvissen is dat dus onder en boven)
:ja
      Beschrijving:lang en puntig1
EndoskeletEen versteviging in het lichaam dat niet direct vanaf de buitenkant zichtbaar is
:ja 5
   Ruggegraat:ja 5
Habitat 
   Diepte:≤1000 m
   Verspreiding:Atlantische kusten van Europa en Afrika, inclusief de Middellandse Zee, Zwarte Zee en Oostzee
Paaitijd:zomer
Paaigebied:zuidelijk deel van de Noordzee
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Gnathostomata
  2. https://www.strandvondsten.nl/Osteichthyes
  3. https://www.strandvondsten.nl/Teleostei
  4. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
  5. https://www.strandvondsten.nl/Vertebrata
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl