home | nieuwsblad | informatie
Aphia Risso, 1827
Glasgrondel (Aphia minuta) Ja
Sensoren:ja1
   Tastzintuigen:ja1
      Beschrijving:over het gehele lichaam verdeeld11
   Druk:ja1
      Zijlijn:1
         Beschrijving:onduidelijk of ontbeekt geheel11
Ademhalingsorgaan:ja2
   Kieuwen:ja2
      Vorm:draderig2
      Kieuwdeksels:ja2
Vinnen:ja1
   Rugvin:2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
   Staartvin:ja2
      Beschrijving:met een gestraald uiterlijk2
   Buikvin:ja1
      Beschrijving:in de regel vergroeid tot een vlakke zuignap11
Vijand:voedsel voor vele consumptie vissen11
Habitat:kustbewoners, bodemvissen, sommige ook in zoetwater11
Eieren:ja1
   Beschrijving:afgezet bij de bodem aan wieren, stenen of in lege schelpen. Worden door de mannetjes bewaakt.11
Aquariologie:Goed te houden in aquaria, als ze voorzichtig worden behandeld tijdens vangst en transport. Planten zich ook voort in gevangenschap.11
Literatuur:
  • Muus, Bent J.. (1978). Elseviers Zeevissengids: Elsevier.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Gobiidae
  2. https://www.strandvondsten.nl/Actinopterygii
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl