home | nieuwsblad | informatie
Altenaeum dawsoni (Jeffreys, 1864)
NL Scheve bultschelp
 Overzicht 
 Tijdvakbekend vanuit het Plioceen
   
 De Schelp 
 Basis vormovaal
    Hoogte1,5 mm
    Lengte1,5 mm
    Onderranduitgebogen naar achter
    Achterrandrond
    Gelijkzijdigno
    Gelijkkleppigja
    Apexdicht bij de voorzijde
 Periostracum
 Ostracum
    Ostracum kleurwit
    Groeilijnenduidelijk
    Parallelle sculptuurfijn concentrisch gestreept
    Oppervlakte sculptuurde prodissoconch is gespikkeld, de volwassenschelp bijna glad
    Binnenkant structuurglanzend
 Slot
    Ligamentintern, smal in een ondiepe resilifer op de slotsplaat onder de apex
    Cardinale tanden2
       Voorste cardinale tandenR: variable, meestal klein
L: zwak
       Achterste cardinale tandenR: massief
L: zeer zwak
    Laterale tanden2
       Voorste laterale tandenR: zwakker dan rechts
L: zwakker dan achterse
       Achterste laterale tandenR: lang, duidelijk, aan de dorsale kant een groef
L: duidelijker dan voorste
    Mantelbochtnee
 Sluitspieren
   
 Het Weekdier 
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 HabitatAlle zeeën van de wereld, behalve arctische en antarktische.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 Websites
  1. en.wikipedia.org

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl