home | nieuwsblad | informatie
Pholas dactylus Linnaeus, 1758
NL Pholade GB common piddock
×
pholade-lg.png
pholade
×
pholade_binnen-lg.png
pholade binnen
 Overzicht 
 TijdvakEem
 Synoniemengewone boormossel
 Bijzonderhedendier kan zich niet volledig in de schelp terugtrekken1
   
 De Schelp 
 Basis vormlanggerekt eivormig1
    Hoogte35 mm
    Lengte90 mm
    Semidiameter30
    Diktedun, breekbaar1
    Bovenrandvoor en over de apex omgeslagen, aan iedere zijde met twee lamellen, waarvan er een zo goed als geheel plat tegen de buitenzijde van de schelp is aangedrukt, de andere (mediane), die bovendien iets smaller is, vrij over de vorige heenbuigt, alleen op afstanden door vertikale septen er mee verbonden. In de vierkante opening, die zodoende ontstaat, hechten zich manteluitlopers.1
    Voorrandspits, gapend1
    Achterrandrond, gapend1
    Apexvoor het midden1
 Periostracum
    Periostracum kleurgeelachtig1
    Periostracum structuurvezelig1
 Ostracum
    Ostracum kleurwit of geelachtig1
    Ostracum structuurweinig of geen glans1
    Parallelle sculptuuronregelmatig: afwisselend grof en fijn1
    Haakse sculptuuraan de voorkant sterk, op de snijlijnen met de parallelle sculptuur sterke, schubvormige stekels. Het achterste deel heeft fijne, weinig geprononceerde ribben.1
    Oppervlakte sculptuurgestekeld
    Binnenkant kleurwit1
    Binnenkant structuurporseleinachtig1
    Umbonale holtetamelijk sterk gewelfd1
 Apofyseeen verbreede, gekromde, lepelvormige uitgeholde tand, ontspringend aan de dorsale rand, diep in de kromming van de umbo.1
 Slot
    Ligamentontbreekt of is sterk rudimentair, aan de rugzijde verbonden door voortzetting van de mantel en spieren.1
    Slot-typeanodont
    Slottanden01
    Mantelbochtdiep1
 Sluitspieren
    Sluitspierindruksels3
       Voorste sluitspierindrukselhecht zich aan de omgeslagen bovenrand, dus buiten de schelp1
       Middelste sluitspierindrukselkruisspier; net onder de mantelbocht
       Achterste sluitspierindrukselinwendig1
 Voetprotractor-indrukselsop de apofyse
 Voetretractor-indrukselsop de apofyse
 Accessorische schelpstukkenmesoplax, metaplax, protoplax
    Metaplax1, ongepaard1
    Metaplax vormasymmetrisch1
    Mesoplax1, ongepaard
    Protoplax2 min of meer vergroeid1
   
 Het Weekdier 
    Mantelrandbijna geheel vergroeid op een opening na voor de voet1
    Siphonenworden omhuld door een lange buis die een verlengstuk van de mantel is, alleen aan het uiterste uiteinde gescheiden1
    Voet vormsterk gespierd, breed, schijfvormig1
 Byssusnee
 Radula
 Spieren
    Voorste sluitspierheeft de ligament functie1
    Achterste sluitspierdient om de kleppen naar elkaar te brengen1
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 VoortbewegingDe borende werkzaamheid geschiedt met de gestekelde buitenkant van de schelp.1
 Habitatboort in hout, veen, stijve klei, zachte kalksteen, enkele malen ook in graniet.1
 VerspreidingAtlantische kust van West-Europa, van West-Noorwegen en Engeland zuidwaarts tot Gibraltar. Ook in de Middellandse Zee. Niet in de Oostzee.1
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 Foto verantwoordingSchelp gevonden en gefotografeerd op het Deense strand bij Kandestederne
 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl