home | nieuwsblad | informatie
Modiolus modiolus Linnaeus, 1758
NL Paardenmossel
×
paardenmossel3-lg.png
paardenmossel3
×
paardenmossel3_binnen-lg.png
paardenmossel3 binnen
×
paardenmossel-lg.png
paardenmossel
×
paardenmossel_binnen-lg.png
paardenmossel binnen
×
paardenmossel2-lg.png
paardenmossel2
×
paardenmossel2_binnen-lg.png
paardenmossel2 binnen
 Overzicht 
 BeschrijvingVolwassen schelpen zijn zeer groot
 VindplaatsenJuvenielen bekend van aanspoelsels met drijvende voorwerpen. Regelmatig te vinden langs de noord Duitse en Deense waddeneilanden. Fosiel materiaal is vrij algemeen in Zeeland. Verder zeldzaam.
 Tijdvakvanaf het Paleozoicum
   
 De Schelp 
 Basis vormAsymetrische, druppelvormige schelp
    Hoogte175 mm
    Lengte73 mm
    Semidiameter31
    Bovenrandmet een scherpe knik
    Onderrandbijna recht, soms iets concaaf in het midden
    Voorrandkort en bijna vertikaal als een soort neus voor de apex uitstekend
    Achterrandbijna rond
    Gelijkzijdignee
    Gelijkkleppigja
 Umbogewelfd, naar voren gericht, vervlakkend naar de jongste delen
    Apexligt een stukje van de voorrand af
 Periostracum
    Periostracum diktezeer resistent
    Periostracum kleurbruin tot zwart, bij jonge exemplaren lichter, bruingeel
    Periostracum structuurschilferig, aan het eind vaak enkele verspreide haren
 Ostracum
    Ostracum kleurLicht paars
    Ostracum structuurglad
    Binnenkant kleurwit of met een zwakke rose, gele of blauwe tint, parelmoerglanzend
 Slot
    Tensilium vormvrij lang
    Tensilium plekuitwendig, in een soort gleuf, waarvan de randen een weinig lijstvormig verspringen
    Slot-typeDysodont
    Slottanden0
 Mantellijnenkelvoudig
    Mantelbochtklein
 Sluitspieren
    Sluitspierindruksels2
       Voorste sluitspierindrukselkleinste, duidelijk te onderscheiden
       Achterste sluitspierindrukselzeer groot en onregelmatig, vaag
 Byssusopeningnabij de top
   
 Het Weekdier 
    Mantelrandniet gesloten
 Byssussterk
    Byssus vormgrote menigte fijne, zijdeachtige draden
    Byssuskliervoet
 Radula
    Kieuwentwee kieuwbladen aan beide zijde van het lichaam. Onderling zijn de bladen van elke zijde slechts losjes verbonden door verspreide bosjes trilhaar.
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 Larvale faseTaxodont slot, apex in het midden.
 GroeiDoor de snelle ontwikkeling van de achterkant komt de apex steeds verder naar voren te liggen.
 Levensverwachting60 jaar
 Habitatdiep water (25 tot 40 meter, maar kan tot enkele honderden meters diep voorkomen). Op grove zand- of grindbodem. Op plaatsen met een sterke stroming.
 VerspreidingCircumpolair, in de Noordzee niet zuidelijker dan Helgoland. Niet in de Oostzee, maar wel in Groote en Kleine Belt en Kattegat.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

  2. Nederlandse Zeemollusken - Kaas, P. & Broek, A.N.Ch. ten ; Wereldbibliotheek , 1942

 Foto verantwoordingeerste twee foto's een paardenmossel uit de collectie van Cees Blaauwboer. De overige zijn juveniele exemplaren van het strand van Egmond aan Zee.
 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl