home | nieuwsblad | informatie
Sphenia Turton, 1822
 Overzicht 
 Soorten
Kleine gaper
   
 De Schelp 
 Basis vormklein, langwerpig, linker klep iets kleiner dan rechter1
    Dikteteer, iets doorschijnend1
    Achterrandweinig gapend1
    Gelijkzijdignee
    Gelijkkleppignee
    Apexvoor het midden1
 Periostracum
    Periostracum kleurgeelbruin1
    Periostracum structuurrimpelig, vezelig1
 Ostracum
    Ostracum kleurWit of geelachtig, effen1
    Ostracum structuuriets glanzend1
    Parallelle sculptuurgestreept volgens de groeilijnen1
    Binnenkant kleurwit, of lichtgrijs1
    Binnenkant structuuriets glanzend1
 Slot
    Ligamentzwakke verbinding aan de dorsale zijde, stevig resilium1
    ResiliumveldL: chondrofoor1
R: een kleinere uitholling, schuin achterwaarts onder de apex1
       Chondrofoorstaat horizontaal af en haakt in onder de top van de rechterklep, vertoont een richel en een uitholling1
    SlottandenR: een tandachtig uitsteeksel voor het ressilium veld1
    Mantelbochtwijd, niet zeer diep1
 Sluitspieren
   
 Het Weekdier 
    Siphonentwee, lang en vrij dik1
 Byssusja
    Byssusklierop de voet1
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 HabitatHechten zich vast (met byssus) op stenen of andere schelpen. Ook kruipen ze graag in gangen van boormossels en dergelijke, waar ze zich aanpassen aan de vorm van de boorgang. Ze boren zelf niet.1
 VerspreidingWeinig soorten bekend uit de Pacifische en Noord-Atlantische Oceaan. West-Indië, Zuid-Afrika, Rode Zee en Indische Oceaan.1
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl