home | nieuwsblad | informatie
Phaxas Leach, 1852
 Overzicht 
 Soorten
Sabelschede
   
 De Schelp 
 Basis vormsmal gestrekt, recht of iets gebogen
    Diktedun, glasachtig
    Bovenrandrecht of zwak concaaf
    Onderrandzwak convex
    Voorrandiets meer afgerond dan achterrand, gapend
    Achterrandiets minder afgerond dan de voorrand, gapend
    Apexop enige afstand van de voorrand
 Periostracum
    Periostracum kleurgroengeel
    Periostracum structuurglanzend
 Ostracum
    Ostracum kleurwit of roomachtig, effen, soms met vage bruine of paarse vlekken
    Ostracum structuurmet zachte glans
    Binnenkant kleurglasachtig of wit
    Binnenkant structuurglanzend
 Slot
    Cardinale tanden2
    Laterale tandenR: 1; schuin naar achter verlopend
    Mantelbochtdiep
 Sluitspieren
    Sluitspierindruksels2
   
 Het Weekdier 
    Mantelrandvergroeid, behalve de openingen voor siphonen en voet en een kleine opening aan de basis
    Siphonen2, kort, gescheiden, met langs de rand tasters
    Voet vormgroot, verdikt aan de vrije uiteinde
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 Habitatfijn slik, of slik met zand. Leeft ingegraven in bijna vertikale houding met de voorkant naar beneden, de siphonen juist aan de grens van water en bodem.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl