home | nieuwsblad | informatie
Gari Schumacher, 1817
 Overzicht 
 Soorten
Geplooide zonneschelp
   
 De Schelp 
 Basis vormlang gestrekt
    Voorrandregelmatig rond, iets gapend
    Achterrandiets hoekig of afgeknot, iets gapend
    Gelijkkleppigja
 Umboweinig gewelfd, iets naar achter gebogen
    Apexongeveer in het midden
 Periostracum
    Periostracum kleurgroengeel
    Periostracum structuuriets zevelig
 Ostracum
    Ostracum kleurwit, rose, bruin of paars, soms effen soms het radiale streeptekening
    Ostracum structuuriets glanzend
    Kielja, stomp, van de apex naar de beneden-achterrand
    Binnenkant kleurwit, rose of bruinpaars
    Binnenkant structuurglanzend
 Slot
    Ligamentcilindrisch (parivinculare), uitwendig, gesteund door een lijstvormige richel (fulcum) achter de apex.
    Cardinale tandenL: 1 of 2
R: 1
    Laterale tanden0
    Mantelbochtdiep
 Sluitspieren
    Sluitspierindruksels2
   
 Het Weekdier 
    Mantelrandniet vergroeid
    Siphonen2, lang, gescheiden
    Voet vormgroot, spits
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 Habitatmeestal in ondiep water, in zand of schelpgruis
 VerspreidingDe meeste zeeën van de wereld
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl