home | nieuwsblad | informatie
Donax Linnaeus, 1758
 Overzicht 
 Soorten
Zaagje
 Tijdvakvanaf het Tertiair
 BijzonderhedenDe schelp is een slimme "surf-rider". Met zijn voet kan hij uit het zand springen en de binnenkant van een golf berijden waarbij zijn voet en zijn verlengde siphonen dienst doen als zeil (Marchant, 2000).
   
 De Schelp 
 Basis vormkort, of gestrekt driehoekig
    Diktestevig
    Onderrandfijn gecrenuleerd
    Achterrandvaak toegespitst
 Umboweinig opgeblazen
    Apexcentraal of excentrisch
 Periostracum
    Periostracum diktedun, dikwijls verdwenen bij volwassen exemplaren
    Periostracum kleurgeelachtig-groen
 Ostracum
    Ostracum kleurwit, geelachtig, bruinrood, of paars, effen of gevlekt, of met radiaire strepen
    Oppervlakte sculptuursommige soorten glansloos, anderen iets glanzend
    Lunulabij Europese soorten niet duidelijk ontwikkeld, bij tropische soorten echter zeer markant
    Areabij Europese soorten niet duidelijk ontwikkeld, bij tropische soorten echter zeer markant
    Binnenkant kleurwit of rose of paars
    Binnenkant structuurglanzend
 Slot
    Ligamentbij verschillende soorten half uitwendig, half tussen de mediane schelpranden ingeklemd, achter de top gelegen (opisthodeet)
    Tensilium plekachter de top
    Cardinale tanden2
    Laterale tandenkunnen voorkomen
    Mantelbochtdiep en breed
 Sluitspieren
    Sluitspierindruksels2
   
 Het Weekdier 
    Siphonengescheiden, ongelijk van lengte
 Byssusnee
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 HabitatMeestal in ondiep water; zandbodems
 VerspreidingAlle zeeën der wereld, vooral in de tropen
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl