home | nieuwsblad | informatie
Corbula Lamarck, 1799
 Overzicht 
 Soorten
Korfschelpje
 SynoniemenAloidis [Megerle von Mühlfeldt, 1811]1
   
 De Schelp 
 Basis vormdriehoekig1
    Diktemeerendeel der soorten stevig en ondoorschijnend1
    Voorrandregelmatig afgerond1
    Achterrandhoekig of afgeknot1
    Commissuurrechterklep groter dan de linker1
    Gelijkzijdignee1
    Gelijkkleppignee1
 Umbosterk opgeblazen, de umbos van de linker en rechter klep raken elkaar1
    Apexongeveer in het midden1
 Periostracum
    Periostracum kleurgrijsbruin1
 Ostracum
    Ostracum kleurmeeste soorten effen wit, enkele aan het slot en aan de randen rose of bruin gekleurd1
    Parallelle sculptuurgroeilijnen of richels1
    Kielvanuit de apex lopen een of meer stompe kielen schuin achterwaarts1
    Binnenkant kleurwit, met uitzondering van gekleurde gedeelten bij de slottanden en de randen1
    Binnenkant structuurglanzend, soms fijn gestreept1
 Slot
    Ligamentgrotendeels inwendig. Rechts op een drihoekig, ingezonken veld achter de cardinale tand, links in een groeve van de cardinale tand.1
    Cardinale tandenR: 11
L: 1, groot, met daarvoor een kuil waarin de cardinale tand van de rechter klep past1
    Laterale tandenR: 21
L: 01
       Voorste laterale tandenR: 11
       Achterste laterale tandenR: 11
    Mantelbochtzwak1
 Sluitspieren
    Sluitspierindruksels2
   
 Het Weekdier 
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 VerspreidingAlle zeeën van de wereld, enkele soorten in zoetwater1
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl