home | nieuwsblad | informatie
Congeria Partsch, 1836
 Overzicht 
 Soorten
   
 De Schelp 
 Basis vormriehoekig tot ovaal, met brede basis
    Dikteweinig of niet doorschijnend
    Voorrandspitser dan achterrand
    Achterrandstomper dan voorrand
    Apexvooraan bij de spitse hoek
 Periostracum
    Periostracum structuurvezelig, stevig
 Ostracum
    Ostracum kleurbruinachtig, bij enkele soorten met vage lichtere strepen.
 Septumklein driehoekig aan de spitse kant
 Slot
    Tensilium plekinwendig
    Cardinale tanden0
    Laterale tanden0
    Mantelbochtnee, of zeer ondiep
 Sluitspieren
       Voorste sluitspierindrukselklein, hecht op septum
       Achterste sluitspierindrukselgroot, dicht bij de achterrand
   
 Het Weekdier 
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 HabitatEuropa, West-Indië, Zuidelijke Verenigde Staten, West-Afrika, China en de Fiji eilanden. Zoet of brakwater. Leeft gehecht aan schepen, schoeiingen, en andere schelpen, hydroiden.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 Websites
  1. nas.er.usgs.gov

  2. www.vliz.be

 
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl