home | nieuwsblad | informatie
Anomia Linnaeus, 1758
 Overzicht 
 Soorten
Paardenzadel
 VindplaatsenVaak te vinden op plastic kratten, deksels en platen.
   
 De Schelp 
 Basis vormwordt gevormd door de ondergrond waarop hij gehecht zit
    DikteL: dun
R: zeer dun
    ConvexiteitL: bol
R: plat
    Gelijkkleppignee
 Periostracum
 Ostracum
    Parallelle sculptuurL: onregelmatig gegolfd, geribd, of met schubbige sculptuur
    Areasmal
 Slot
    Ligamentinwendig
    Tensilium vormkort
    Cardinale tanden0
    Laterale tanden0
 Sluitspieren
    Sluitspierindruksels1
 Byssusopeningsinus in de rechter klep
   
 Het Weekdier 
    Mantelrandniet gesloten
    Siphonennee
    Voet vormrudimentair
 Byssusja
    Byssusklierproduceert talrijke lamellen, die door versmelting en verkalking de zee stevige byssus, het ossiculum, vormen
 Radula
    Kieuwendubbele plaat
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 Larvale fasekort vrijzwemmend, schelpje vanaf het begin ongelijke helften, taxodontslot, met 4 tandjes aan weerszijden van de apex, de larvale rechter klep incisura.
 GroeiKort voor het einde van de pelagische fase wordt aan de basis van de rechterklep een flauwe bocht zichtbaar. Nadat enkele byssusdraden gesponnen zijn groiet de klep in achterwaardse en basaalwaartse richting. De byssusdraden groeien uit tot de prop waarmee het dier zicht hecht op substraat en de schelp zal uiteindelijk de gehele prop omsluiten.
 HabitatAlle wereldzeeën, in de getijden zone en diep water.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 Websites
  1. en.wikipedia.org

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl