home | nieuwsblad | informatie
Lineus longissimus (Gunnerus, 1770)
NL Schoenveterworm GB Bootlace worm FR Ver rubanné géant DE Langer Schnurwurm NO kjempeslimorm
×
1746897266 0
1746897266 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Reuzesnoerworm
Lichaam:ja
   Lengte:10 m; ≤55 m
   Breedte:5 mm; ≤10 mm
   Vorm:langwerpig; cilindrisch of afgeplat; kunnen zich sterk samentrekken 1
   Kleur:donkerbruin (jong) tot zwart (oud) en eventueel lichtere strepen, met een iriserende glans
   Structuur:zachte, gladde, slijmerige dieren 1
   Trilharen:over het gehele lichaam 1
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Vorm:rechthoekig; met een lichte inkeeping
   Kleur:lichaamskleur met een lichtere snuit
   Kopgleuven:diep
   
Proboscisslurf; een lange holle buis op de kop die gebruikt wordt voor prikken of het opzuigen van voeding
:ja
      Beschrijving:met slechts 2 spierlagen; in uigestulpte toestand: buitenste laag cirkelvormige en de binnenste laag lengtespieren
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:in een rij aan elke kant van de snuit; onopvallend
         Aantal:10-20
         Kleur:roodbruin tot zwart
KokerEen door het dier afgescheiden stof, soms vermengt met zand, schelpen of ander bodem materiaal, dat een buisvormige constructie oplevert waarin het dier kan leven.
:nee
Darmkanaal:rechtdoor tot aan de anus 1
Voedsel:wordt in zijn geheel verzwolgen 1
   Eetgewoonte:rovers 1
Habitat:Laag in het intergetijdengebied. In rotsspleten en onder stenen, ook in rock-pools en in de wortelstructuren van "kelpwieren"
   Verspreiding:Atlantische Oceaan: IJsland, Noorse kust, Noordzee, Het Kanaal, zuidelijk tot Noord Spanje, ook in de westelijke Oostzee
Geslacht:gescheiden 1
PilidiumLarve van de Nemertea
:ja 1
   Beschrijving:larve leeft 2-4 weken in het plankton 1
Regeneratie:ja 1
   Beschrijving:Ze hebben een groot regeneratie vermogen en bij verstoring breken ze makkelijk in fragmenten. De verschillende fragmenten kunnen opnieuw uitgroeien tot volwaardige snoerwormen. 1
Websites:
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Nemertea
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl