home | nieuwsblad | informatie
Bylgides Chamberlin, 1919
 Overzicht 
 Soorten
Bylgides sarsi
   
  Wormen 
 Kop
    Pharynxuitstulpbaar met 2 paar kaken
    Prostomiummet min of meer duidelijk uitsteeksels
       Tasters2; vergroeid met het eerste segment
    Peristomiumbeperkt tot de lippen
 Lichaam
       1ste segmentgebogen rond de prostomium, met twee paar tentacular cirri en meestal met erg kleine parapodia met neuropodia vergroeid met de onderkant van het hoofd
    Schubben14 of 15 paar
    Parapodiazijn vertakt; De acicula die het neuropodium dragen is gepunt; Chaetae zijn 'variously ornamented capillaries. Dorsal cirri and scales alternate at least in anterior end. Nephridial papillae situated postero-ventrally at the base of neuropodia. Ventral cirri present.'
       Notopodiauitlopend in een vingerachtige acicular lobes;
          Notopodia chaetaeveel dikker dan die op de neuropodia; unidentate
       Neuropodia uitlopend in een vingerachtige acicular lobes; met langere prechaetal lobe en een vingerachtig uitsteeksel boven de acicula en met een kortere en ronde postchaetal lobe
          Neuropodia chaetaemet verlengde gestekelde regios, allemaal met een holle en sommige met een stompe top
 Staartmet één paar cirri
   
 Het leven 
 Geslachteenslachtig
 Voedselcarnivoor
   
 Bronnen 
 Websites
  1. species-identification.org

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl