home | nieuwsblad | informatie
Plantago maritima Linnaeus
NL Zeeweegbree GB Sea Plantain FR Plantain maritime DE Strand-Wegerich
×
Zeeweegbree 0
Zeeweegbree 0
Hoogte:600 mm
Worteling:ja
   Wortel 
      Diepte:50 cm
   Wortelstok:fors, meestal meerkoppig
   Wortelrozet:ja
Stengel:ja
   Beschrijving:aan de voet verhout
   Kleur:blauwgroen
Blad:ja
   Lengte:10 cm
   Breedte:6 mm
   Vorm:lancetvormig
      Rand:Gaafrandige kleine plant op droge plekken met een wisselend zoutgehalte. Een grote plant met getande brede bladeren op natte, slikkige plekken.
   Oppervlak:glad
   Nerf:ja
      Aantal:3-5
   Schijf:vlezig
   Stand:1 of meer bladrozetten
Bloem:ja
   Type:Tweeslachtig
   Vorm:aar
   Kleur:wit
   Aar:ja
      Vorm:cilindrisch
      Lengte:3-10 cm
      As:behaard
   Bloeikolf 
      Schutblad:kaal of heel kort gewimperd
   Stengel:rond
   Kelkblad:ja
      Beschrijving:kelklippen hebben een scherpe kiel
   Kroonblad:ja
      Beschrijving:3 mm; witachtige slippen
      Vergroeiing:buisvormig; behaard
Geslachtsorganen:ja
   Meeldraad 
      Helmknop:citroengeel
         Helmhokjes:geel
Vruchtlichaam:ja
   Type:doosvrucht
   Vorm:eivormig
   Zaad:ja
      Aantal:2
      Levensduur:≤1 jaar
Groeivorm:Hemikryptofyt
Habitat 
   Vindplaatsen:schorren; kwelders; strandvlaktes achter de zeereep; zeedijken
   Verspreiding: Eurazië en door menselijk toe doen nu ook in Noord-Amerika
Bloeiperiode:mei-september
Kieming:heeft zoetwater nodig om te kiemen
Levensverwachting:overblijvend
Websites:
Foto verantwoording:
  1. © Theo Kiewiet
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl