home | nieuwsblad | informatie
Artemisia maritima L.
NL Zeealsem GB Sea Wormwood FR Absinthe maritime DE Strandbeifuß
×
116352572 0
116352572 0
×
116352572 1
116352572 1
Hoogte:600 mm
Worteling:ja
   Wortel:kort, vertakt
Stengel:ja
   Beschrijving:voet wordt houtig
   
Structuurtengel_Structuur:Glad, behaard, gestekeld
:behaard
      
Harentengel_Structuur_Haren:
:grijs
   
GroeiRechtop, kruipend, wortelstok
:kruipend
Blad:ja
   
VormRond, ovaal, langwerpig, lancetvormig, lijnvormig, omgekeerd eirond, spatelvormig, hartvormig, niervormig, handvormig, ruitvormig, eirond en driehoekig
:dubbelgeveerd; bovenste bladeren zijn enkelgeveerd
   
OppervlakGlad, behaard
:behaard
   Geur:verspreiden een sterke geur
   
BasisAanhechtingsplaat van bladsteel aan de stengel
:gesteeld
   
StandAfwisselend, tweerijing, kruisgewijs, krans, rozet, langs de stengel
:rozetten
Bloem:ja
   
TypeEenslachtig of tweeslachtig
:tweeslachtig
   Lengte:≤3 mm
   
VormAlleenstaand, aar, scherm, hoofdje
:trossen
   Kleur:geel; oranje
   Dekblad:behaard
Vruchtlichaam:ja
   
Typebes, bottel, steenvrucht, pitvrucht, komkommervrucht, oranjevrucht, samengesteld, kluisvrucht, vijfkluizig, peul, kokkervrucht, hauw, hauwtje, kleppen-doosvrucht, tanden-doosvrucht, spleten-doosvrucht, poriën-doosvrucht, deksel-doosvrucht, noot, nootje, gevleugelde noot, gevleugelde dubbele dopvrucht, tweedelige splitvrucht, gevleugelde tweedelige splitvrucht, driedelige splitvrucht, vierdelige splitvrucht, vijfdelige splitvrucht, veeldelige splitvrucht, graanvruchten, overige doosvruchten, sporen
:dopvrucht of nootje
Kolonie:ja
   Dichtheid:vaak in groepen
Habitat:zonnige plaatsen; vochtige tot natte, zilte bodem; slibhoudend zand (geen klei)
   Saleniteit:kan goed tegen zout. Zout wordt via de bladeren uitgescheiden
   Vindplaatsen:kwelders en schorren; aan de voet van zeedijken
   Verspreiding:West-Europa: van de Golf van Biskaye tot in de Oostzee.
Bloeiperiode:augustus-oktober
Kieming:tweezaadlobbig
Levensverwachting:overblijvend
Websites:
Foto verantwoording:20140922-dl-texel-zeealsem-01: © 2014 Dennis Leeuw; lokatie: Texel
20140922-dl-texel-zeealsem-01: © 2014 Dennis Leeuw; lokatie: Texel20140922-dl-texel-zeealsem-02: © 2014 Dennis Leeuw; lokatie: Texel
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl