home | nieuwsblad | informatie
Atriplex littoralis Linnaeus
NL Strandmelde GB Grass-leaved Orache FR Arroche du littoral DE Strand-Melde
×
Strandmelde 0
Strandmelde 0
×
Strandmelde 1
Strandmelde 1
Hoogte:1000 mm
Worteling:ja
   Wortel 
      Diepte:10 cm
Stengel:ja
   Kleur:groengele strepen
   Structuur:geribd
Vertakking:ja
   Zijtakken:staan schuin of horizontaal
Blad:ja
   Breedte:15 mm
   Vorm:smal langwerpig
      Voet:bovenste bladeren zonder spiesvormige lobben
   Steel:bovenste bladeren niet gesteeld
Bloem:ja
   Type:eenhuizig; steelblaadjes alleen aan de voet vergroeid
   Vorm:bladen min of meer driehoekig met een spitse top en enkele zijtanden
   Kleur:groenig
   Aar:ja
      Beschrijving:1; lang; alleen onderaan bebladerd
Vruchtlichaam:ja
   Type:dopvrucht
   Zaad:ja
      Aantal:1
Habitat:zonnige plaatsen; vochtig; voedselrijk; slik;
   Saleniteit:brakke grond
   Vindplaatsen:niet bedekte vloedmerken; strandvlakten; hoge delen van schorren; zeedijken
   Verspreiding:Noordelijk halfrond in gematigde streken; Zuidelijk Australië
Bloeiperiode:juli-september
Bevruchting:via de wind
Zaadverspreiding:door wind en water
Kieming:tweezaadlobbig
Levensverwachting:eenjarig
Foto verantwoording:
  1. © Theo Kiewiet
  2. © Theo Kiewiet
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl