home | nieuwsblad | informatie
Atriplex littoralis Linnaeus
NL Strandmelde GB Grass-leaved Orache FR Arroche du littoral DE Strand-Melde
×
2138916149 0
2138916149 0
×
2138916149 1
2138916149 1
Hoogte:1000 mm
Worteling:ja
   Wortel 
      Diepte:10 cm
Stengel:ja
   Kleur:groengele strepen
   
Structuurtengel_Structuur:Glad, behaard, gestekeld
:geribd
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:ja
   Zijtakken:staan schuin of horizontaal
Blad:ja
   Breedte:15 mm
   
VormRond, ovaal, langwerpig, lancetvormig, lijnvormig, omgekeerd eirond, spatelvormig, hartvormig, niervormig, handvormig, ruitvormig, eirond en driehoekig
:smal langwerpig
      
VoetAfgerond, spits, hartvormig, wigvormig, scheef, vlak of stomp
:bovenste bladeren zonder spiesvormige lobben
   
SteelAls de bladsteel ontbreekt is er sprake van een zogenaamd zittend blad.
:bovenste bladeren niet gesteeld
Bloem:ja
   
TypeEenslachtig of tweeslachtig
:eenhuizig; steelblaadjes alleen aan de voet vergroeid
   
VormAlleenstaand, aar, scherm, hoofdje
:bladen min of meer driehoekig met een spitse top en enkele zijtanden
   Kleur:groenig
   Aar:ja
      Beschrijving:1; lang; alleen onderaan bebladerd
Vruchtlichaam:ja
   
Typebes, bottel, steenvrucht, pitvrucht, komkommervrucht, oranjevrucht, samengesteld, kluisvrucht, vijfkluizig, peul, kokkervrucht, hauw, hauwtje, kleppen-doosvrucht, tanden-doosvrucht, spleten-doosvrucht, poriën-doosvrucht, deksel-doosvrucht, noot, nootje, gevleugelde noot, gevleugelde dubbele dopvrucht, tweedelige splitvrucht, gevleugelde tweedelige splitvrucht, driedelige splitvrucht, vierdelige splitvrucht, vijfdelige splitvrucht, veeldelige splitvrucht, graanvruchten, overige doosvruchten, sporen
:dopvrucht
   Zaad:ja
      Aantal:1
Habitat:zonnige plaatsen; vochtig; voedselrijk; slik;
   Saleniteit:brakke grond
   Vindplaatsen:niet bedekte vloedmerken; strandvlakten; hoge delen van schorren; zeedijken
   Verspreiding:Noordelijk halfrond in gematigde streken; Zuidelijk Australië
Bloeiperiode:juli-september
Bevruchting:via de wind
Zaadverspreiding:door wind en water
Kieming:tweezaadlobbig
Levensverwachting:eenjarig
Foto verantwoording:078: © Theo Kiewiet
078: © Theo Kiewiet3163: © Theo Kiewiet
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl