home | nieuwsblad | informatie
Glaux maritima Linnaeus
NL Melkkruid GB Sea-milkwort FR Glaux maritime DE Strand-Milchkraut
×
1159120766 0
1159120766 0
×
1159120766 1
1159120766 1
EtymologieHerkomst van de naam
:Melkkruid dankt zijn naam aan het feit dat het werd gebruikt om de moedermelk productie te stimuleren.
Hoogte:300 mm
Worteling:ja
   Wortel 
      Diepte:10 cm
Stengel:ja
   Beschrijving:vlezig
   Kleur:donker groen
   Vorm:aan de voet vertakt
   
Structuurtengel_Structuur:Glad, behaard, gestekeld
:geen haren en stekels
   
KnopenVaak verdikte plaats waar de bladeren staan ingeplant
:aan de basis ondergrondse uitlopers, waarop zich in de zomer al winterknoppen vormen
Blad:ja
   Beschrijving:vlezig; heeft klieren om zout af te scheiden
   Lengte:15 mm
   Breedte:3,5 mm
   
VormRond, ovaal, langwerpig, lancetvormig, lijnvormig, omgekeerd eirond, spatelvormig, hartvormig, niervormig, handvormig, ruitvormig, eirond en driehoekig
:elliptisch tot lijnvormig
      
RandGegolfd, gezaagd, getand, gekarteld, of dubbel gezaagd
:gaaf
   
StandAfwisselend, tweerijing, kruisgewijs, krans, rozet, langs de stengel
:tegenover elkaar in 4 rijen gerangschikt, als dakpannen
Bloem:ja
   
TypeEenslachtig of tweeslachtig
:tweeslachtig
   Lengte:≤6 mm
   
VormAlleenstaand, aar, scherm, hoofdje
:klokvormig
   Kleur:roze, lila, licht rood, wit
   
InplantingEindstandig, schijnbaar eindstandig of okselstandig
:in de bladoksels
   Kroonblad:nee
Vruchtlichaam:ja
   
Typebes, bottel, steenvrucht, pitvrucht, komkommervrucht, oranjevrucht, samengesteld, kluisvrucht, vijfkluizig, peul, kokkervrucht, hauw, hauwtje, kleppen-doosvrucht, tanden-doosvrucht, spleten-doosvrucht, poriën-doosvrucht, deksel-doosvrucht, noot, nootje, gevleugelde noot, gevleugelde dubbele dopvrucht, tweedelige splitvrucht, gevleugelde tweedelige splitvrucht, driedelige splitvrucht, vierdelige splitvrucht, vijfdelige splitvrucht, veeldelige splitvrucht, graanvruchten, overige doosvruchten, sporen
:doosvrucht
   Vorm:bolvormig; 5 kleppig
   Lengte:3 mm
   Levensduur:≥5 jaar
   Zaad:ja
      Lengte:1,2 mm
      Kleur:roodbruin
      Vorm:driekantig
Habitat:zonnige plaatsen; vochtig tot natte bodem; matig voedselrijk; wordt niet graag overspoeld
   Saleniteit:brak tot zilt
   Vindplaatsen:hoge schorren, groene stranden
   Verspreiding:Noordelijk halfrond in gematigde streken
Bloeiperiode:mei-augustus
Kieming:tweezaadlobbig
Levensverwachting:overblijvend; na de bloei sterft de hele plant af op de winterknoppen na
Websites:
Foto verantwoording:111: © Theo Kiewiet
111: © Theo Kiewiet241: © Theo Kiewiet
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl