home | nieuwsblad | informatie
Limonium vulgare Miller, 1768
NL Lamsoor GB Common Sea lavender FR Lavande de mer DE Strandflieder
Deze plant is niet eetbaar, dit in tegenstelling tot de zeeaster waarbij de jonge bladeren als lamsoren op de marktkomen!
×
Lamsoor 0
Lamsoor 0
×
Lamsoor 1
Lamsoor 1
×
Lamsoor 2
Lamsoor 2
Hoogte:500 mm
Stengel:ja
   Vorm:rond of iets kantig
   Structuur:kaal
Vertakking:ja
   Type:afstaand
Blad:ja
   Beschrijving:Aan de onderkant van het blad zitten per cm2 ongeveer 600 zoutkliertjes die het overtollig zout uit de plant halen.
   Breedte:≤3 cm
   Vorm:eirond tot spatelvormig
      Rand:gaaf
      Top:stekelpuntig
   Kleur 
      Boven:grauwgroen
   Oppervlak:glad
   Nerf:veernervig
   Steel:lang
Bloem:ja
   Type:tweeslachtig
   Lengte:6-8 mm
   Vorm:schermvormig
   Kleur:roodachtig tot paars
   Kelkbuis:behaard
Vruchtlichaam:ja
   Type:nootje
   Zaad:ja
      Levensduur:≤1 jaar
Vijand:De rupsen van de Vedermot eten de bladeren
Habitat:Zandige, niet te slikkige, gebieden die onder invloed staan van het getij; zeedijken; kademuren
   Saleniteit:Halofyt
   Samenleving:Vlinders eten de nectar
   Verspreiding:Zuid- en West-Europese kusten, noordelijk tot Zuid-Zweden, Zuidelijk tot de zuidkust van de Middellandse Zee.
Voortplanting:Vermeerderd zich door stekken.
Bloeiperiode:juli-september
Kieming:tweezaadlobbig
Levensverwachting:overblijvend
Foto verantwoording:
  1. © Dennis Leeuw
  2. © Dennis Leeuw
  3. © Sylvia van Leeuwen
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl