home | nieuwsblad | informatie
Eryngium maritimum L.
NL Blauwe zeedistel GB Sea holly FR Panicaut maritime DE Strand-Mandstro
×
Blauwe zeedistel 0
Blauwe zeedistel 0
×
Blauwe zeedistel 1
Blauwe zeedistel 1
Hoogte:600 mm
Worteling:ja
   Wortel:forse wortelpen met vaak meerdere koppen
      Diepte:≥1 m
Stengel:ja
   Kleur:blauwgroen
Vertakking:ja
   Beschrijving:weinig vertakt
Blad:ja
   Beschrijving:voorzien van waslaagje
   Vorm:stekelig getand
      Rand:gegolfd, bestekeld; witachtig
      Voet:hartvormig
   Kleur 
      Boven:grijsgroen
      Onder:grijsgroen
   Nerf:witachtig
   Schede 
      Kleur:blauwgroen
   Steel:lang
   Schijf:rond
Bloem:ja
   Beschrijving:bloemen vormen tot 3 cm grote hoofdjes, 1 tot 9 hoofdjes per plant
   Lengte:8 mm
   Kleur:blauwpaars of wit
   Kelkblad:ja
      Lengte:4-5 mm
   Kroonblad:ja
      Beschrijving:kleiner dan de kelkbladen
      Kleur:blauwachtig, soms wit
Geslachtsorganen:ja
   Meeldraad 
      Helmdraad:diepblauw
Vruchtlichaam:ja
   Type:splitvrucht
   Beschrijving:tweedelige, bedekt met smalle spitse schubben
   Lengte:5-7 mm
   Samenstelling:eenzadig
Habitat:zonnig; droog; matig voedselrijk tot voedselrijk; min of meer stuivend; kalkrijk
   Saleniteit:brak
   Vindplaatsen:duinen; zeereep
   Verspreiding:Europa
Bloeiperiode:juni-augustus
Groei:vormt pollen
Websites:
Foto verantwoording:
  1. © Theo Kiewiet
  2. © Sylvia van Leeuwen; lokatie: Ameland
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl