home | nieuwsblad | informatie
Idotea balthica (Pallas, 1772)
NL Zeepissebed
×
Zeepissebed 0
Zeepissebed 0
×
Zeepissebed 1
Zeepissebed 1
Kleur:zeer verschillend met zeer verschillende tekeningen, of geen tekening
   Poten:ja
      Aantal:7 paar
Thorax:ja
   Segmenten:ja
      Vrij:7
Abdomen:ja
   Segment 6:ja
      Telson:met drie kleine stekeltjes
Sensoren:ja
   Antenna:ja
      Lengte:kort
      Doorsnede:dik
Voedsel:plantaardig afval
Habitat:in ondiep water op de zeebodem, tussen wieren en zeegrassen
Voortbeweging:bij gevaar rollen ze zich op om ogen en antennes te beschermen
Foto verantwoording:Eerste foto door Dennis Leeuw (Egmond aan Zee, 2014), tweede foto Theo Kiewiet.
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl