home | nieuwsblad | informatie
Idotea linearis (Linnaeus, 1767)
NL Staafpissebed GB Rod-shaped marine isopod FR Idotiée linéaire DE Stabförmige Meerassel
×
Staafpissebed 0
Staafpissebed 0
×
Staafpissebed 1
Staafpissebed 1
Synoniemen:smalle zeepissebed, lange zeepisebed
Lengte:≤40 mm
   Man:≤40 mm
Breedte:lengte is 4 tot 7 keer de breedte
Abdomen:ja
   Segment 6:ja
      Telson:heeft een holle uitsparing aan de achterrand
Habitat:ondiep sublitoraal; op beschutte zandkusten; spoelt vaak aan met drijvende wieren
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl