home | nieuwsblad | informatie
Rhizostoma Cuvier, 1800
 Overzicht 
 Soorten
Zeepaddenstoel
 Determinatie
(R. Luteum) Heeft de medusa lange donkergekleurde tentakels? Leeft alleen aan de kust van Portugal, de Straat van Gibraltar, en de westkust van Afika.Ja
(R. pulmo) Leeft de medusa in de Middellandse Zee of aangrenzende zeeën?Ja
Zeepaddestoel (R. octopus) Komt de kwal voor in Noordwest-Europa (Noordzee)?Ja
   
 Medusa 
 Scherm
 Gonaden
 Mond
    Mondopening aantalmeer dan 1
    Mondopeningniet centraal
       Mondarmen aantal8
 Tentakels
 RandtentakelsNee
 Zintuigen
 Zintuig locatietussen de kloven in de rand
   
 Poliep 
 Kolonie
 Hydrorhiza
 Hydrocaulus
 Hydrocladia
 Thecae
    Hydrothecae
    Sarcothecae
    Gonothecae
 Poliepen
    Voedingspoliep
    Voortplantingspoliep
    Verdedigingspoliep
    Schoonmaakpoliep
   
 Het leven 
 Symmetrieradiair symmetrisch
 Voortplantinggeslachtelijk en ongeslachtelijk (knopvorming of deling)
 Eet gewoontegebruiken sluim om voedsel te vangen
   
 Bronnen 
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl