home | nieuwsblad | informatie
Pelagiidae Gegenbaur, 1856
 Overzicht 
 Genera
Chrysaora
   
 Medusa 
 Scherm
    Scherm vormrelatief vlak
    Scherm lobbenja
 Gonaden
 Mond
 Tentakels
 Randtentakelsja
 Zintuigen
   
 Poliep 
 Kolonie
 Hydrorhiza
 Hydrocaulus
 Hydrocladia
 Thecae
    Hydrothecae
    Sarcothecae
    Gonothecae
 Poliepen
    Voedingspoliep
    Voortplantingspoliep
    Verdedigingspoliep
    Schoonmaakpoliep
   
 Het leven 
 Symmetrieradiair symmetrisch
 Voortplantinggeslachtelijk en ongeslachtelijk (knopvorming of deling)
   
 Bronnen 
 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl