home | nieuwsblad | informatie
Liocarcinus navigator (Herbst, 1794)
NL Gewimperde zwemkrab GB arch-fronted swimming crab FR etrille arquée NO rettsnutesvømmekrabbe
×
Gewimperde zwemkrab 0
Gewimperde zwemkrab 0
×
Gewimperde zwemkrab 1
Gewimperde zwemkrab 1
×
Gewimperde zwemkrab 2
Gewimperde zwemkrab 2
×
Gewimperde zwemkrab 3
Gewimperde zwemkrab 3
×
Gewimperde zwemkrab 4
Gewimperde zwemkrab 4
Synoniemen:Cancer navigator, Liocarcinus arcuatus, Macropipus arcuatus, Portunus arcuatus
Carapax:ja1
   Vorm:ovaal-driehoekig
   Breedte 
      Man:46 mm
      Vrouw:38 mm
   Lengte:30
   Kleur:donkergroen tot donkerbruin
   Zijtanden:5; 4de is de kleinste
Kop:ja1
   Segment 1:ja
      Rostrum:glad; met een rij setae (haren), waar hij zijn Nederlandse naam aan ontleent
   Segment 2:ja1
   Segment 3:ja1
      Antenna:ja1
         Basis:ligt in de opening van de onderrand van de oogkas en sluit deze af1
Thorax:ja1
   Segment 4:ja
      Pereiopode 1:ja1
         Propodus:vergroeid tot schaar; links en rechts niet gelijk; vrij glad; snijvlakken onregelmatig getand
   Segment 5:ja
      Pereiopode 2:ja1
         Beschrijving:alle looppoten zijn langs de rand behaard; en zijn lichter van kleur dan de carapax
         Dactylus:lang en small1
   Segment 6:ja1
      Pereiopode 3:ja1
         Dactylus:lang en small1
   Segment 7:ja1
      Pereiopode 4:ja1
         Dactylus:lang en small1
   Segment 8:ja
      Pereiopode 5:ja1
         Dactylus:afgeplat
Abdomen:ja1
   Beschrijving:vrouwtje 7-ledig, bij het mannetje zijn het derde tot vijfde segment met elkaar vergroeid1
   Vorm:vrouwtje breedovaal langs de randen behaard, mannetje smal-driehoekig en kaal1
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Cornea:breder dan de oogsteel1
         Aantal:22
         Samengesteld:ja2
         Oogsteel:ja1
            Beschrijving:kort1
         Kas:met twee naadjes (fissuren)
Ademhaling:Krabben halen adem met kieuwen. Deze zitten in het rugschild aan de achterzijde, en functioneren zolang ze nat blijven. Een krab moet dus regelmatig met water in aanraking komen om niet te stikken.2
Voedsel:voornamelijk algen en zeegras, maar ook kleine kreeftachtigen, schelpdieren en borstelwormen
   Eetgewoonte:Krabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen.2
Habitat:slibbige tot stenige bodems; getijdenzone tot 100 meter diep; nachtactief;
   Verspreiding:Oost-Atlantische Oceaan, van midden-Noorwegen tot en met Mauritanië; Middelandse-Zee; niet in de Oostzee
Voortbeweging:krabben bewegen zich zijwaarts voort.2
Draagtijd:vrouwtjes dragen eieren van april tot september
Larvale fase:voorjaar tot augustus
Literatuur:
  • Adema, J.P.H.M.. (1991). De Krabben van Nederland en België: Nationaal Natuurhistorisch Museum.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Polybiidae
  2. https://www.strandvondsten.nl/Brachyura
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl