home | nieuwsblad | informatie
Abietinaria abietina Linnaeus, 1758
NL Zeedennetje
×
P1010621.JPG
P1010621
 Overzicht 
   
 Poliep 
 Kolonie
 Hydrorhiza
 Hydrocaulus
    Steel hoogte35 cm
    Steel vormhoofdas min of meer zigzag vormig tussen twee vertakkingen; stijf
    Steel kleurgeelbruin
    Steel vertaktveervormig; in een platvlak; kan ook zelf vertakt zijn; naar boven korter wordend en zo het idee van een denneboom gevend; meestal regelmatig, soms onregelmatig
 Hydrocladia
 Thecae
    Hydrothecae
       Hydrothecae aanwezigja
       Hydrothecae locatieop zowel de hoofdtak als de zijtakken; nooit precies tegenoverstaand
       Hydrothecae steelnee
       Hydrothecae hoogte0,8-1,0 mm
       Hydrothecae vormglad; bol aan de basis en worden smaller naar de rand
       Hydrothecae openingrond
       Hydrothecae operculumenkelvoudig
    Sarcothecae
       Sarcothecae aanwezignee
    Gonothecae
       Gonothecae vormovaal
       Gonothecae oppervlakglad of iets ruw
 Poliepen
    Poliep kleurgrijs, bruin
    Voedingspoliep
    Voortplantingspoliep
    Verdedigingspoliep
    Schoonmaakpoliep
   
 Medusa 
 Scherm
 Gonaden
 Mond
 Tentakels
 Zintuigen
   
 Het leven 
   
 Bronnen 
 
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl