home | nieuwsblad | informatie
Nemertesia ramosa (Lamarck, 1816)
NL Vertakte zeespriet
 Overzicht 
 Determinatiejonge kolonies alleen door de geleding te onderscheiden van de Zeespriet
   
 Poliep 
 Kolonie
    Kolonie beschrijvingVastzittende poliep. Poliep in meerdere of mindere mate beschermd door een periderm
 Hydrorhiza
 Hydrocaulus
    Steel hoogte25 cm
    Steel vertaktja; hoofdas meestal vertakt (oudere kolonies); vertakking kransvormig geplaatst op de hoofdas; zijtakken bestaan uit 1 type geledingen
 Hydrocladia
 Thecae
    Hydrothecae
       Hydrothecae aanwezigja
       Hydrothecae randglad
    Sarcothecae
       Sarcothecae aanwezigja; vooral op de geledingen van de zijtakken
    Gonothecae
 Poliepen
    Poliep tentakelsmassief
    Poliep intrekbaarniet volledig
    Voedingspoliep
    Voortplantingspoliep
    Verdedigingspoliep
    Schoonmaakpoliep
   
 Medusa 
 Scherm
 Gonaden
 Mond
 Tentakels
 Zintuigen
   
 Het leven 
 Generatiewisselingja
 Symmetrieradiair symmetrisch
 VoortplantingDe ongeslachtelijke voortplanting door knopvorming. De meduse ontstaat door knopvorming aan de poliep.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. SWG Tabellenserie Hydropoliepen (Hydroida) - Arthur Oosterbaan ; 27 ; Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, Algemeen Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie , 1985

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl