home | nieuwsblad | informatie
Hydrallmania falcata (Linnaeus, 1758)
NL Gekromde zeeborstel GB Sickle hydroid DE Korallenmoos
×
IMG_5908-lg.JPG
IMG 5908
 Overzicht 
 Synoniemenzeekrul
   
 Poliep 
 Kolonie
    Kolonie beschrijvingVastzittende poliep. Poliep in meerdere of mindere mate beschermd door een periderm
 Hydrorhiza
 Hydrocaulus
    Steel hoogte50 cm
    Steel vormspiraalvormig gedraaid; buigzaam
    Steel kleurvuilwit, gelig, geelbruin
    Steel vertaktveervormig vertakt
 Hydrocladia
 Thecae
    Hydrothecae
       Hydrothecae aanwezigin 1 rij
       Hydrothecae locatiezijdelings aan de steel gehecht
       Hydrothecae steelnee
       Hydrothecae vormflesvormig
    Sarcothecae
       Sarcothecae aanwezignee
    Gonothecae
 Poliepen
    Poliep locatieafwisselend aan de zijkant van de takken
    Poliep vormflesvormig
    Poliep tentakelsmassief
    Voedingspoliep
    Voortplantingspoliep
    Verdedigingspoliep
    Schoonmaakpoliep
   
 Medusa 
 Scherm
 Gonaden
 Mond
 Tentakels
 Zintuigen
   
 Het leven 
 Generatiewisselingja
 Symmetrieradiair symmetrisch
 VoortplantingDe ongeslachtelijke voortplanting door knopvorming. De meduse ontstaat door knopvorming aan de poliep.
 Habitatgroeit het op harde substraten op zandige of grindachtige bodems, meestal wat dieper water
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. SWG Tabellenserie Hydropoliepen (Hydroida) - Arthur Oosterbaan ; 27 ; Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, Algemeen Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie , 1985

 Websites
  1. www.angelfire.com

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl