home | nieuwsblad | informatie
Siphonophorae Eschscholtz, 1829
 Overzicht 
 Soorten
 SynoniemenSiphonophora
   
 Poliep 
 Kolonie
    Kolonie beschrijvingvrij levende kolonies
 Hydrorhiza
 Hydrocaulus
 Hydrocladia
 Thecae
    Hydrothecae
    Sarcothecae
    Gonothecae
 Poliepen
    Poliep tentakelsmassief
    Voedingspoliep
    Voortplantingspoliep
    Verdedigingspoliep
    Schoonmaakpoliep
   
 Medusa 
 Scherm
 Gonaden
 Mond
 Tentakels
 Zintuigen
   
 Het leven 
 Generatiewisselingja; poliep en meduse
 Symmetrieradiair symmetrisch
 VoortplantingDe ongeslachtelijke voortplanting door knopvorming. De meduse ontstaat door knopvorming aan de poliep.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Hydrozoa (C I) A. Hydropoliepen - Vervoort, W. ; XIV ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1946

 
2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl