home | nieuwsblad | informatie
Pandalus Leach, 1814
Ringsprietgarnaal (Pandalus montagui) Derde achterlijf segement volkomen glad op de bovenzijde. Onderrand van de dactylus van de laatste drie paar pereiopoden tot aan de spits voorzien van stekelsJa
Noordse garnaal (Pandalus borealis) Derde achterlijf segement met een mediane carina, die op enige afstand van de achterrand van het segment abrupt eindigt. Uiterste helft van de onderrand van de dactylus van de laatste drie pereiopoden zonder stekels.Ja
Lichaam:ja 1
Carapax:glad, zonder carinae
Kop:ja
   Segment 1:ja
      Rostrum:ja
         Beschrijving:Rostrum langer dan carapax
         Stekels:op de bovenrand zijn ze beweegbaar
   Segment 2:ja
Thorax:ja
   Segment 3:ja
      Maximillipede 3:ja
      Stylocriet:breed en afgerond
         Exopodiet:nee
   Segment 4:ja
      Pereiopode 1:ja
         Beschrijving:slank
         Ischium:ongeveer even lang als Propodus, dicht bij de Merus iets verbreed
         Merus:even lang als Carpus, langer dan propodus
         Carpus:even lang als Merus, langer dan propodus
         Propodus:microscopische kleine schaar
         Dactylus:zie propodus
   Segment 5:ja
      Pereiopode 2:ja
         Ischium:ongeveer even lang als Propus, dicht bij de Merus iets verbreed
         Merus:even lang als Carpus
         Carpus:in meer dan 4 leden verdeeld
   Segment 6:ja
      Pereiopode 3:ja
         Beschrijving:alle leden zijn voorzien van haren
         Ischium:kort
         Merus:veel langer dan propodus; overlangse rij van beweegbare stekels
         Carpus:ongeveer half zo lang als de propodus; overlangse rij van beweegbare stekels
         Propodus:ongeveer 3x zo lang als dactylus
         Dactylus:zeisvormig met stekels aan de onderrand
   Segment 7:ja
      Pereiopode 4:ja
         Beschrijving:zie pereiopode 3
   Segment 8:ja
      Pereiopode 5:ja
         Beschrijving:zie pereiopode 3
Abdomen:ja
   Segment 1:ja
      Vorm:afgerond
   Segment 2:ja
      Vorm:afgerond
   Segment 3:ja
      Vorm:afgerond
   Segment 4:ja
      Vorm:eindigend in een achterwaarts gerichte stekel
   Segment 5:ja
      Vorm:eindigend in een achterwaarts gerichte stekel
   Segment 6:ja
      Vorm:duidelijk langer dan het vijfde
      Telson:langwerpig; small; op bovenzijde voorzien van twee overlangse rijen beweegbare stekels; achterrand afgerond en voorzien van 6 beweegbare stekels, waarvan de twee buitenste zeer kort zijn
      Uropode:ja
         Lengte:langwerpig; even lang of iets langer dan het telson
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Crustacea
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl