home | nieuwsblad | informatie
Spionidae Grube, 1850
Lichaam:ja 1
   Beschrijving:Het lichaam bestaat een lange buis met de mond aan de ene kant, de anus aan de andere. 2
   Ringen:ja 2
   Segmenten:ja 1
      Aantal:≥100
      
ChaetaBorstels
:ja 1
   
ParapodiaZijdelingse uitgroeiingen op segmenten van borstelwormen. Ze komen altijd paarsgewijs voor en zijn niet geleed.
:ja
      Beschrijving:biraam, met kleine, bladachtige lobben boven en onder
   Anus:omringt door een trechtervorm of door meerdere vingervormige uitgroeisels
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Vorm:veelal driehoekig met twee naar vorenstekende horens en 1 horen aan de achterzijde
Sensoren:ja
   Tastzintuigen:ja
      Beschrijving:lang en bewegelijk, die bij verstoring oprollen tot krullen en gemakkelijk kunnen afbreken
Ademhalingsorgaan:ja
   Kieuwen:ja
      Locatie:langs het gehele lichaam
      Vorm:vingerachtig
Habitat:gravend of in kokerslevend
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Polychaeta
  2. https://www.strandvondsten.nl/Annelida
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl