home | nieuwsblad | informatie
Owenia
 Overzicht 
 Soorten
Dakpankokerworm
   
  Wormen 
 Kop
 Lichaam
    Segmentenongeveer 30
    Segmenten met borstelsde eerste 3 met kleine, fijne borstels
 Voedsel opname en verwerking
   
 Het leven 
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Gids van Kust en Strand Flora en Fauna - Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris ; Tirion Uitgevers BV, Baarn , 1999

 
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl