home | nieuwsblad | informatie
Urticina felina (Linnaeus, 1761)
NL Zeedahlia GB Dahlia anemone FR Dahlia de mer DE Dickhörnige Seerose
×
427869474 0
427869474 0
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Tealia felina
Lichaam:ja 1
   Symmetrie:zesstralig radiair symmetrisch 1
   
ZuilLichaam van een anemoon
:bedekt met wratten, die dikwijls zandkorrels, schelpgruis en/of steentjes vasthouden 2
      Diameter:≤100 mm 3
      Kleur:variabel: rood, oranje, geel, groen, rose en lila1
   Mondschijf:ja
      Tekening:vaak van het midden naar de rand lopende strepen
      Vorm:relatief breed 2
   Tentakels:ja
      Beschrijving:kort, relatief dik, stomp, in veelvouden van 10, soms gebandeerd 2 3
      Aantal:160 2
   Voet:ja
      Diameter:140 mm 2
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Locatie:zelden op een verhoging 2
   Lippen:ja
      Beschrijving:met opvallende lippen 3
Kolonie:nee
Habitat:op hard substraat, maar ook op veen, zand en slib. Van laag in in het eb- en vloedgebied tot ongeveer 100 meter diep. Soms in schaduwrijke poeltjes. Vooral op plaatsen met stroming of golfslag. Meestal solitair. 2 3
   Saleniteit:≥11 ‰ 2
   Verspreiding:Van Noord-Noorwegen en IJsland tot en met Spanje. 2
Voortplanting:geslachtelijk en ongeslachtelijk (knopvorming of deling) 4
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/bloemdieren/Hexacorallia
  2. Ates, Ron (1997). Bloemdieren. De zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.
  3. Leewis, Rob (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee. KNNV.
  4. https://www.strandvondsten.nl/Cnidaria
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl