home | nieuwsblad | informatie
Diadumene cincta Stephenson, 1925
NL Baksteenanemoontje GB orange anemone FR anémone flammeé DE Hafenrose
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Golfbrekeranemoon
Kleur:(baksteen) oranje of bruin, soms heel bleek en doorzichtig 1 2
Lichaam:ja
   Symmetrie:zesstralig radiair symmetrisch 3
   
ZuilLichaam van een anemoon
:tamelijk recht, glad, bijna altijd hoger dan breed (15 mm) 1 2
      Hoogte:70 mm 1
   Patroon:soms met donkere punten 1
   Mondschijf:ja
      Diameter:weinig breder dan zuil 1
   Tentakels:ja
      Aantal:200 2
      Kleur:meestal lichter dan de zuil, soms met witte ringen 1
   Voet:ja
      Diameter:weinig breder dan zuil 1
Kolonie:ja
   Dichtheid:≤3000 ex./m 1 2
Habitat:Op hard substraat, laag in het intergetijdengebied tot 50 meter diep, niet vaak droogvallend. Ook in modderige milieus, maar niet in zanderige. In beschutte omgeving. Vaak samen met sponsen. 1 2
   Saleniteit:≥8 ‰
   Verspreiding:Zuidelijk tot West-Frankrijk 1
Voortplanting:geslachtelijk en ongeslachtelijk (knopvorming of deling) 4
Bevruchting:ongeslachtelijk, door afsnoering van de zuil 2
Literatuur:
Bronnen:
  1. Ates, Ron (1997). Bloemdieren. De zeeanemonen en hun verwanten van de Nederlandse kust. Zeeanjer.
  2. Leewis, Rob (2008). Veldgids Flora en fauna van de zee. KNNV.
  3. https://www.strandvondsten.nl/bloemdieren/Hexacorallia
  4. https://www.strandvondsten.nl/Cnidaria
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl