home | nieuwsblad | informatie
Praunus flexuosus (Müller, 1776)
NL Geknikte aasgarnaal
Lijkt op een lange, slanke garnaal. Het dier heeft veervormige poten. De ogen zijn opvallend.
×
Geknikte aasgarnaal 0
Geknikte aasgarnaal 0
×
Geknikte aasgarnaal 1
Geknikte aasgarnaal 1
×
Geknikte aasgarnaal 2
Geknikte aasgarnaal 2
Lengte:24 mm
Lichaam:transparant; met chromatoforen op de buikzijde van de thorax, op het telson en op de uropoden
Carapax:ja
   Beschrijving:langwerpig met bijna parallelle zijden
Kop:ja
   Segment 1:ja
      Rostrum:ja
         Beschrijving:afgerond, tussen twee korte, laterale stekels
   Segment 3:ja1
      Antenna 2:ja1
         Antenneschub:ja1
            Beschrijving:een afgeplatte exopodiet (antenneschub)1
Abdomen:ja
   Segment 6:ja
      Telson:naar de top taps toelopend, met een diepe, brede inkeping aan het einde
      Uropode:ja1
         Beschrijving:aan de basis van de binnenste tak van iedere uropode een opvallende statocyst1
Habitat:in getijdenpoelen en ondiepe kustwateren; tussen tweetand zeedraad;
   Saleniteit:in brak- en zoutwater
   Verspreiding:Noordelijk tot Noorwegen
Literatuur:
  • Hayward, Peter & Nelson-Smith, Tony & Shields, Chris. (1999). Gids van Kust en Strand Flora en Fauna: Tirion Uitgevers BV, Baarn.
  • Borghouts-Biersteker, C.H.. (1983). Aasgarnalen (Mysidacea) , Tabellenserie nr 25: SWG.
Bronnen:
  1. https://www.strandvondsten.nl/Mysida
2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl